Logo

2018. gada septembra mēnesī projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/019 “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” ietvaros pabeigti būvdarbi Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas telpās, kas tika uzsākti maijā un turpinājās visus vasaras mēnešus. Ģimnāzijas būvdarbus veica SIA “BORG”. Būvniecības valsts kontroles birojs izglītības iestādes ēkas pieņēmis ekspluatācijā 2018.gada 15.novembrī, ir sagatavota jauna Valsts zemes dienesta ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta, jo saskaņā ar būvprojektu tika pārbūvētas vairākas telpas, tās apvienojot vai sadalot, vai arī izveidojot jaunas, mainot mācību telpu plānojumu. Dienesta viesnīcas vajadzībām vecā mācību korpusa 1.stāvā izbūvēta dzīvojamā istaba ar dušas telpu personām ar kustību traucējumiem vides pieejamības nodrošināšanai.

Telpu atjaunošanas darbi notika skolas sporta zāles ģērbtuvēs, dienesta viesnīcas telpās, vecajā un jaunajā mācību korpusā. Būvdarbu kopējā līgumsumma EUR 705 472.46 ar PVN, tai skaitā attiecināmās izmaksas EUR 694 465.03 un neattiecināmās izmaksas EUR 11 007.43.

Projekta ietvaros vēl turpinās būvdarbi Preiļu 1.pamatskolā.

SAM 8.1.2 projekta mērķis ir veikt Preiļu 1.pamatskolas (P1P) un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas (JEPVĢ) mācību vides un infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstoša vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Informāciju sagatavoja

Līga Upeniece
Attīstības daļas projektu vadītāja