Preiļu novadā Pašvaldībā

7. augustā, piedaloties Latgales plānošanas reģiona pārstāvjiem, būvniecības darbu veicējiem, Preiļu novada pašvaldības vadībai un atbildīgajiem speciālistiem, tiks atklāts apļveida krustojums Preiļos.

Projekta “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros jau iepriekš pabeigta divu uzņēmējdarbībai svarīgu ielu pilsētā – Rīgas ielas un Brīvības ielas – atjaunošana. Tagad ir noslēgusies satiksmei droša apļveida krustojuma izbūve.

Projekta vadītāja Sanita Meļko informē, ka būvdarbus projekta ietvaros veica SIA “Ošukalns”. Par būvuzraudzību objektā  atbildēja SIA “Firma L4”. Būvprojekta autors – SIA “Ceļu komforts”.

Projekta kopējais finansējums sastāda 1 577 556,70 eiro, no kuriem ERAF līdzekļi – 1 298 597,40 eiro.

2018. gada 16. augustā Preiļu novada dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” realizāciju, kas ir sadarbības projekts ar Aglonas un Riebiņu pašvaldībām.

Projekta mērķis – veicināt esošo uzņēmumu sasniedzamību, radīt iespēju jaunu komersantu attīstībai novadā, radīt jaunas darba vietas un piesaistīt investīcijas, kā arī uzlabot novada pievilcību, atjaunojot publisko infrastruktūru.