Izglītībā Preiļu novadā Sabiedrībā
Skolēni pie pludmales volejbola kompleksa "Vasara"

Aizskrējis vēl viens ražīgs un darbīgs, izzinošs un piepildīts mācību gads mūsu Riebiņu vidusskolā, kura laikā daudz pētīts, uzzināts, iegūts un sportots. Īpašs prieks ir arī par iespēju veidot atgriezenisko saikni un pilnveidot sadarbību ar skolas absolventiem, ievērojamiem cilvēkiem, mūsu audzēkņu vecākiem un pašvaldību, par ko liecina šī mācību gada izskaņas aktivitātes.

Olimpiskā diena un tās gars palīdzēja apzināties komandas spēku, savstarpējā atbalsta nepieciešamību, jo pēc skolas kopīgā vingrojumu kompleksa aktivitātes turpinājās pa klašu grupām. Vidusskolēni un 9. klase devās uz meistarklasi pludmales volejbolā Preiļu novada Rušonas pagastā. “Vasara” – šāds nosaukums dots pludmales volejbola kompleksam, kas atklāts pavisam nesen, bet jau iemantojis savu popularitāti un ievērojamu atbalstītāju pulku. Var tikai apbrīnot šos uzņēmīgos saimniekus, kas, iepriecinot sevi, rada iespēju priecāties arī mums! Turnīrs klašu grupās ritēja itin spraigi, uzvarēja pieredze, bet gandarījumu par šo vasaru “Vasarā” aukstajā pavasarī izjuta visi.

Tikpat aktīvi darbojās arī pārējo klašu skolēni, kuriem tika radīta iespēja izlocīt kājas tuvākos un tālākos ceļos. 4. klase devās Izturības pārgājienā ar devīzi "Nečīkstēt!". Dienā, kad telefons nav tavs vienīgais draugs, bija iespēja klausīties dabas skaņās, vērot pavasara atnākšanu pļavās un laukos, smieties, sarunāties ar klasesbiedriem, pārvarēt negaidītus šķēršļus, dalīties, pārliecināties, ka mēs katrs spējam un varam vairāk nekā bijām iedomājušies. Pārgājiena rezultātā - noieti 12954 soļi, iepazīta Riebiņu apkārtne, visi priecīgi un gandarīti par kopā pavadīto dienu. 1. un 2. klases skolēni devās pārgājienā pa saulītes apmirdzētajiem Riebiņiem, uzsmaidīja zili dzeltenajiem pavasara ziediem, pačaloja kopā ar Feimankas jautro tecējumu, priecājās par sastapto laimīgo stārķu ģimeni, ieelpoja svaigo pavasara gaisu, uzsmaidīja viens otram un skaistajiem, sakoptajiem Riebiņiem.

Savukārt 3., 5., 6. klases Olimpiskajā dienā savu izturību apliecināja, dodoties 6 km pārgājienā pa Riebiņu apkaimi. Apskates objekti: zirgu stallis, avotiņš, smilšu karjers, Riebiņu muižas parks. Klašu grupas dienas turpinājumā baudīja pikniku pie skolas un parka burvību, kārtoja skolas apkārtni. Visi bija apmierināti ar pārgājienu un guva pieredzi gan individuāli, gan komandā. 

20. maijs skolā bija atkal viena saulaina, interesanta, ģimeniska, veselīga un aktīva diena kopā ar skolas absolventi, Latvijas vieglatlēti, garo distanču skrējēju Anitu Kažemāku-Siliņu. Brīži, kad satiekas skolas absolventi un tagadējie audzēkņi, vienmēr ir īpaši, arī šoreiz, jo arī vēl viens mūsu vidusskolas absolvents Iļja Danilovs un “Zirgu Oāze” sarūpēja balvas pieaugušo komandām, bet mazākajiem – izjādi ar poniju. Šāds pasākums – pavasara skrējiens ar Anitu - kļuvis tradicionāls, noritēja jau devīto gadu.

Šogad skolā atzīmēja arī nozīmīgu datumu – Latgales Kongresa dienu. Riebiņu vidusskolā viesojās un novada mācības stundu 7. klases skolēniem vadīja Ilga Šuplinska, skolēni redzēja praktisku latgaliešu valodas pielietojumu un ieskatījās kultūras notikumus veidojošajos faktoros, kā arī rakstīja latgaliski veltījumus savai Tēvzemei. Veltījumu izstāde nedēļas garumā priecēja interesentus skolas vestibilā. Jāpiebilst, ka noslēdzies nu jau otrais gads pilotprojektā “Latgaliešu rakstu valodas apguve skolā” pēc līguma Nr. 2022-1-ZIE010 no 2022. gada 2. septembra starp Valsts kultūrkapitāla fondu un Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociāciju, dodot iespēju skolēniem iedziļināties sava novada kultūrā un vēsturē.

Nozīmīga loma un vieta kompetenču pieejas īstenošanā Riebiņu vidusskolā ierādīta pētnieciskajām un redzesloku paplašinošajām aktivitātēm. Skolas audzēkņi pēta tuvāko apkārtni, pievēršoties ekoloģijas izpratnes problemātikai. Tā, piemēram, starppriekšmetu kopprojekta “Ūdens” ietvaros 10. klases skolēni pētīja Feimankas upi Riebiņos. Pētījuma rezultātā tika noskaidrotas upes krastā un ūdenī augošās augu sugas, izpētīti dzīvie organismi, veikti upes ūdens temperatūras, cietības, pH līmeņa mērījumi un noskaidrota antropogēno faktoru ietekme. Iespējams, tieši Riebiņu vidusskolā izaugs kāds ievērojams nākotnes zinātnieks – ķīmiķis?

Notikušas arī izglītojošas un interaktīvas aktivitātes, demonstrācijas, prasmju apguve karjeras izvēlei STEM jomā Daugavpils Inovāciju centrā, bija iespēja apmeklēt Rīgas Tehniskās Universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti elektronikas dienu ietvaros. Skolēni piedalījās konkursā “Jaunais elektroniķis” un robotikas čempionātā “Lego līnijsekošanas” disciplīnā. Dienas kārtībā bija arī interesantas ekskursijas – Ūdens laboratorija un Dizaina fabrika, kā arī skolnieki apmeklēja Zinātnes un inovāciju centru. Pašmāju “Nester Custom art gallery” apmeklējums bija iespēja skolēniem saistīt kursā “Projektu darbs” iegūto mācību un mācīšanās pieredzi ar personisko izaugsmi un profesionālo mērķu realizēšanas iespējām, domājot par jomu – dizains un mode. 12. klases abiturienti piedalījās “Jašas podi” meistarklasē, veidojot savu ieceru realizāciju no māla. Paldies šo apmeklējamo vietu saimniekiem par doto iespēju! Sadarbība un vēlreiz sadarbība, prasme saskatīt noderīgo ir bijis šī mācību gada moto Riebiņu vidusskolā, par ko sīkāk var lasīt skolas mājaslapā un sociālo tīklu vietnēs.

Viss pārveidojas, nekas nestāv uz vietas. Lai visas pārmaiņas ved uz labu! Laipni gaidīti pie mums Riebiņos!