Pašvaldībā

Preiļu novada domes deputātu sastāvā pēc 4. novembra ārkārtas domes sēdes notikušas izmaiņas – no partijas “Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija” ievēlētās Anitas Brakovskas vietā stājas Mindaugas Bitinas.

Preiļu novada pašvaldības Personālvadības un administratīvās daļas vadītāja Juta Ivanāne ārkārtas domes sēdē informēja, ka ir saņemts Preiļu novada Vēlēšanu komisijas lēmums Nr. 10 “Par deputāta kandidāta noteikšanu”, pamatojoties uz deputātes Anitas Brakovskas iesniegumu par deputāta pilnvaru izbeigšanu sakarā ar ievēlēšanu 14. Saeimā. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2013. gada 6. marta protokola lēmumu Nr. 6 apstiprināto instrukciju “Kārtība, kādā nosakāms deputāta kandidāts bijušā deputāta vietā” un pamatojoties uz 2021. gada 5. jūnija Latvijas pašvaldību vēlēšanu rezultātu protokola balsu skaitīšanas rezultātiem Preiļu novadā, pēc balsu kopskaita nākošais kandidāts no saraksta “Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija” ir Mindaugas Bitinas.

Pamatojoties uz augstākminēto, ar 4. novembri Mindaugas Bitinas pildīs deputāta un Preiļu novada domes Finanšu komitejas locekļa pienākumus, kā arī tika deleģēts darboties Aglonas bazilikas Kora skolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvis.

Mindaugas Bitinas ir Aglonas vidusskolas un Vārkavas pamatskolas skolotājs, pirms reģionālās reformas bijis arī Vārkavas novada domes deputāts. Mindaugas Bitinas ieguvis izglītību Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā un Daugavpils Universitātē.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa