Preiļu novadā Pašvaldībā

13. augusta ārkārtas domes sēdē klātesošie deputāti skatīja jautājumu par izmaiņu veikšanu Preiļu novada Administratīvās komisijas sastāvā. No Administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas tika atbrīvots Jāzeps Bogotais, jo personas izglītība neatbilst Administratīvās atbildības likuma 115. panta ceturtās daļas izvirzītajām prasībām.

Par Preiļu novada Administratīvās komisijas locekli domes sēdē tika iecelts Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars, kuram ir augstākā izglītība sociālajā darbā – sociālā darbinieka kvalifikācija.

Izmaiņas komisijas sastāvā veiktas, pamatojoties uz Administratīvās atbildības likuma 115. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Administratīvā pārkāpuma procesu ir tiesīga veikt amatpersona, kurai ir augstākā izglītība vai, ja tā ir Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, Militārās policijas amatpersona vai pašvaldības policijas amatpersona — vismaz ar vidējo izglītību.

2020. gada 1. jūlijā spēku zaudēja Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, pamatojoties uz kuru Administratīvā komisija iepriekš darbojās, un stājās spēkā Administratīvās atbildības likums.

Preiļu novada Administratīvo komisiju vada Valentīna Liniņa. Komisijā darbojas Iveta Stašulāne, Ēvalds Vilcāns, Ilona Žukova, pēc lēmuma stāšanās spēkā komisijā darbu uzsāks arī Lauris Pastars.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste