Preiļu novada dome īsteno Projektu LLI-306 „Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) kopā ar sadarbības partneriem no Lietuvas un Latvijas.

Projekta ietvaros šī gada 4.februārī Pelēčos, Pelēču tautas namā notiks apmācību seminārs mitrāju un   purvu īpašniekiem, apsaimniekotājiem par ilgtspējīgu purvu apsaimniekošanu. Visi interesanti tiek aicināti piedalīties šajā apmācību seminārā, zemāk ir pieejama pasākuma programma.

4. februāris
10:00 – 10:15 Ierašanās, dalībnieku reģistrēšanās, kafija un tēja  
10:15 – 10:30 Vispārējā informācija par projektu Nr: LLI-306 “Open Landscape” Sanita Meļķo, projekta koordinatore
10:30 – 11:15 Prezentācija par problēmām, kas saistītas ar mitrāju biotopu aizaugšanu, to izplatību, esošo stāvokli un apsaimniekošanu Jolanta Bāra, projekta dabas eksperts
11:15-11:45 Prezentācija  par mitrāju biotopu pārvaldības instrumentiem, apsaimniekošanas pasākumiem un sistēmām lielos parauglaukumos Jolanta Bāra, projekta dabas eksperts
11:45-12:15 Jautājumi un diskusija Inese Matisāne, projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
12:15 – 12:45 Kafijas un tējas pauze ar uzkodām  
13:00 – 17:00 Praktiskie apsaimniekošanas darbi Pelēču purvā

 

 

Jolanta Bāra, projekta dabas eksperts /

Evita Piļščikova, apsaimniekošanas darbu veicējs Pelēču purvā

Par projektu

Projekts “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) Nr. LLI-306 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2020. gada 2. aprīlim. Projekta mērķir ir izveidot kopīgu metodoloģiju mitrāju biotopu apsaimniekošanai Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos. Preiļu novada dome ir viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Sartu un Gražutes reģionālo parku direkcija Lietuvā. Pārējie projekta partneri ir Dabas aizsardzības fonds no Viļņas, Biržu reģionālā parka direkcija no Lietuvas, Dabas aizsardzības pārvalde no Latvijas un Viesītes novada pašvaldība.  Kopējās projekta izmaksas ir 374 367,84 eiro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – 318 212,63 eiro, Preiļu novada domes projekta budžets 65 444,11 EUR.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv

Informāciju sagatavoja:

Inese Matisāne
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts: inese.matisane79@gmail.com
tālr.: +371 26315587