Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Sākot ar 24. martu, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” uzsāks ikgadējo pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu māju vizuālo apsekošanu, lai izvērtētu to konstrukciju, kā arī tajās esošo iekārtu un inženiertīklu vizuālo stāvokli.

Komisijas sastāvs: komisijas vadītāja – namu pārvaldniece Gunta Āboliņa, komisijas locekļi: komunālās daļas vadītāja Diāna Kotāne, siltumapgādes daļas vadītājs Uldis Kazāks, ūdens kanalizāciju sistēmu speciālists Andris Brics, santehniķis Arvis Konošonoks, ēku pārzinis Guntars Jurkijans, elektriķis Oskars Vaivods, projektu vadītājs Arnis Vilcāns. Pie māju apsekošanām var tikt piesaistīti arī māju vecākie.

Akti ar apsekošanas rezultātiem un katrai mājai ieteicamajiem darbiem tiks pievienoti māju lietām Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), un būs pieejami māju vecākajiem no 01.07.2023. Dzīvokļu īpašnieki, iesniedzot iesniegumu, ar aktiem varēs iepazīties klātienē SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” administrācijas ēkā Liepu ielā 2, Preiļos vai arī saņemt tos elektroniski.

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa