Uzņēmējdarbībā Pašvaldībā

7. jūlijā Preiļu novada domē notika svinīga līgumu slēgšana ar finansējuma saņēmējiem, kas piedalījās šī gada novada domes atklāto projektu konkursā „Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanai”.

Atgādinām, ka šī gada projektu konkursā pašvaldība atbalstīja astoņpadsmit projektu pieteikumus. Atbalstīto projektu līdzfinansējuma summa sastāda 35877,77 eiro.

Apsveicam uzņēmējus un novēlam tikpat veiksmīgi attīstīties, arī turpmāk būt aktīviem un radošiem savu ideju realizācijā!