Izglītībā

Šī gada vasarā no 6. līdz 12. jūlijam notiks XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, pulcējot Rīgā tūkstošiem dziedātāju un dejotāju no visas Latvijas. Šobrīd bērni un jaunieši cītīgi gatavojas, lai atlases skatēs parādītu sevi labi un iegūtu ceļazīmi uz svētkiem. Gatavošanās būtiska sastāvdaļa ir koru kopmēģinājumi.

Pirmdien, 2020.gada 3.februārī Preiļu kultūras nama zālē trīs stundu garumā ar Aglonas, Līvānu un Preiļu novada Izglītības iestāžu  koru koristiem strādāja Dziesmu svētku virsdiriģenti Edgars Vītols, Kaspars Ādamsons un Jevģēnijs Ustinskovs un koncertmeistare – Preiļu mūzikas un mākslas skolas skolotāja Kristina Sauliša.

Kopmēģinājumos koru dalībnieki gatavo un slīpē XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kora koncerta “Dziesmubērns” programmu, kā arī mācās dziedāt lielā korī reizē, mācās paskatīties uz svešu diriģentu, saprast, ko viņš grib parādīt. Nākamā tikšanās ar Dziesmu svētku virsdiriģentiem notiks marta sākumā.

Tiek plānots, ka Dziesmu svētkos Rīgā piedalīsies ap 12 500 koru dalībnieku, tomēr precīzu skaitu varēs pateikt pēc atlases skatēm. Bērni un jaunieši, protams, visi vēlas uz svētkiem. Kopmēģinājumā piedalījās un skatēm, kas notiks Preiļos 25.martā (1.kārta) un 16.aprīlī (2.kārta),  gatavojas Aglonas bazilikas kora skolas koris (diriģentes Irēna Ļeonova un Lilita Valaine), Līvānu 1.vidusskolas 5.-9.klašu meiteņu koris un 10.-12.klašu jauktais koris (diriģente Liliāna Zarāne) un Preiļu mūzikas un mākslas skolas 5.-9.klašu koris (diriģente Daiga Koļesņičenko).

Lai mūsu kopējais darbs ceļā uz Svētkiem būtu veiksmīgs un pozitīvu emociju pilns! Lai izdodas kļūt par daļu no lielā kopkora Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē!

Aija Caune,
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore,
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Preiļu novada koordinatore,
+371 29221574