Preiļu novada Saunas pagasta Prīkuļos notiek ERAF projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” realizācija. Darbi notiek Mehanizatoru ielā, kur notiek urbuma rekonstrukcija un pēc būvdarbu veikšanas būs jauns kanalizācijas un ūdens pieslēguma vads 350 metru garumā.

Šobrīd projekta ietvaros Prīkuļu ciematā notiek esošā ūdensapgādes urbuma un esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, jaunu pašteces kanalizācijas tīklu un spiedvadu izbūve, kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, esošās attīrīšanas iekārtas BIO 100 demontāža un  jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO 40 izbūve un dīzeļģeneratora uzstādīšana.

Rekonstruējot ūdensapgādes tīklu, Prīkuļu ciemata 81% iedzīvotāju tiks nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens un dzeramā ūdens rezerves. Ūdens zudumi samazināsies no 35% uz 9% no iegūtā ūdens daudzuma. Kanalizācijas pakalpojumi būs pieejami 51% iedzīvotāju ciematā.

Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins pastāstīja, ka tuvākajā nākotnē būs jāpiesaista līdzekļi, lai nomainītu pārējos vecos ūdens pieslēgumus un atjaunotu ceļu segumu, kur šobrīd projekta ietvaros notiek rakšanas darbi.

2010. gada 11. oktobrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Preiļu novada domi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011. Projekta kopējās izmaksas sastāda 378 221, 67 latus ar PVN 22 %. Pašvaldības ieguldījums projekta realizācijā ir PVN 22% un 15% no projekta attiecināmajām izmaksām. Būvdarbus veic SIA „Krāslavas būve”.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


Projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Preiļu novada dome.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!