Pagastos Kultūrā

Deja spēj runāt vairāk nekā vārdi. 4. martā vidējās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) “Stabulnieki” vienojās koncertā, lai izstāstītu 20 gados sakrāto piedzīvojumu, prieku un draudzības bagāto ceļu, kas aizsācies 2003. gada pavasarī. Satikās, lai svinētu kopā – dejošanu, dalīšanos dejas priekā, dejas piedzīvojuma pieredzēšanu, latvisko, draudzību, kopā būšanu, dejas ceļu laika griežos un visu to, ko ap sevi rada un atspoguļo deja. Atceroties pirmsākumus un pirmo kolektīva uzvesto deju, jubilejas pasākums tika atklāts ar deju “Te ziediņi piebiruši”– gluži kā toreiz, pirms 20 gadiem Stabulnieku KN Lieldienu koncertā.

Pirms 20 gadiem, kad darba un dzīves gaitas noslēdzās ilggadējai deju skolotājai Marijai Indānei, Stabulnieku dejotāji sagaidīja jaunu, perspektīvu vadītāju Natāliju Balodi, kuru liktenis atveda no Vidzemes uz Stabulniekiem.  Natālija jau kopš bērnības apgūtos un tautas deju ansambļos izdejotos deju rakstus veiksmīgi spēja nodot tālāk dejotājiem – radīt un izpildīt tā, lai acis mirdz un sirds priekā gavilē. Tautiskais gars, neapšaubāmi, nodots Natālijas bērniem, kuri visus šos gadus auguši līdz ar kolektīvu un bijuši aktīvi tā dalībnieki. Šogad Natālija kolektīva vadību nodevusi drošās rokās – vedeklai Ilonai Balodei, kura turpina aust Baložu dzimtas deju rakstus, ar savām zināšanām un profesionalitāti palīdzot kolektīvam pilnveidoties un augt ik brīdi.

Šinī XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku gadā dejotāji jubilejas reizē vienojās ne tikai kopīgās dejās, bet arī dziesmā, kas tika veltīta Natālijai, kā pateicība par šajos gados ieguldīto darbu, viņas izturību, dejotprieku un neizmērāmo mīlestību, ko ikkatrs dejotājs bija sajutis strādājot kopā ar viņu. Kolektīva bijušie dejotāji bija parūpējušies par pārsteiguma dejas uznācienu.

Stabulnieku dejotāji jubilejas koncertā devās atmiņu ceļojumā kopā ar šajos gados iegūtajiem draugiem – Viļānu jauniešu deju kolektīvu (JDK) “Austra” un vadītāju Lūciju Kukaini, Dricānu senioru deju kolektīvu (SDK) “Jumalo” un JDK “Jumalēni”, un vadītāju Silviju Boktu, Preiļu deju kopu “Talderi” un vadītāju Silviju Kurtiņu, Varakļānu SDK “Kūmiņš” un VPDK “Varakļāni”, un vadītāju Mārīti Kanču, Galēnu VPDK “Amizieris” un vadītāju Ilmāru Dreli, Sīļukalna VPDK “Sīļukalns” un vadītāju Anitu Upenieci, kā arī Varakļānu JDK “Neprāts” un vadītāju Ilonu Balodi. Jubilārus svētku reizē sumināja tuvākie skatuves kolēģi – Stabulnieku KN vokālie ansambļi “Noktirne” un “Labākie gadi” ar vadītāju Ilzi Grēveli–Skaraini, Stabulnieku KN ansamblis “Zapevočki” un vadītāja Tatjana Ataša.

Tautas deju dejotāji ir tie, kuri saglabā, attīsta un nodrošina unikālo Dziesmu un deju svētku tradīciju un nodod dejas vērtību no paaudzes uz paaudzi. Šajos gados Stabulnieku kolektīvā veidojušās ģimenes, dzimuši bērni un mazbērni, un dejas ceļš turpinās. Pasākuma emocionālākais un sirsnīgākais mirklis viennozīmīgi bija 3 paaudžu pārstāvju kopīgā deja “Māmiņai”.

Svētku reizē Natālijai Balodei tika pasniegts Nacionālā kultūras centra atzinības raksts par aktīvu līdzdalību kultūras vērtību radīšanā un nozīmīgu ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā. Savukārt Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes pateicības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu dejas mākslas attīstībā Preiļu novadā saņēma Zenons Balodis un Māris Litaunieks.

Sveicēju pulkā ar ziediem, pateicībām un laba vēlējumiem bija arī Dziesmu un deju svētku virsvadītājs, horeogrāfs Ilmārs Dreļs, Stabulnieku pagasta pārvaldes vadītāja Inga Jurkāne un KN vadītāja Vita Balode, ilggadējs kolektīva atbalstītājs Jāzeps Ivanāns, kā arī Preiļu un Līvānu deju apriņķu virsvadītāja Silvija Kurtiņa.

Stabulnieku dejotāji pateicas Preiļu novada pašvaldībai, Kultūras un tūrisma pārvaldei, Stabulnieku pagasta pārvaldei un kultūras nama vadītājai Vitai Balodei par atbalstu un sadarbību daudzu gadu garumā. Īpašais PALDIES kolektīva bijušajai dejotājai Līgai Upeniecei par scenārija sagatavošanu un koncerta vadīšanu! Mīlestības pilns PALDIES par atbalstu un sapratni dejotāju ģimenēm!

Bez skatītāja nav mākslinieka – PALDIES  skatītājiem, kuri priecē ar savu klātbūtni un aplausiem pasākumos! Lai visiem skaists un ražens ceļš, uz tikšanos nākamajā pieturā – XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos!

VPDK “Stabulnieki” komanda