Pašvaldībā Labklājības pārvaldē

No 2019. gada 01.oktobra Preiļu novada Labklājības pārvaldes sociālais darbinieks Irēna Stašulāne piedalījās pilotprojekta “Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām” īstenošanā, kas realizēts sadarbībā ar Labklājības ministriju Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektā. Līdz ārkārtas situācijas valstī noteikšanai pilotprojekta dalībniekiem notika klātienes apmācības kā janvārī, tā februārī, kurās bija iespēja apgūt gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām.

Par ļoti vērtīgām sociālā darbiniece atzina tieši ar projekta mērķa grupu saistīto dažādu jomu speciālistu, piemēram, psihoterapeita, narkologa, vadītās nodarbības. Tāpat klātienes apmācībās tika strādāts grupu darbs, praktiski “izmēģinot” dažāda veida metodikas darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām. Tāpat klātienes apmācībās sociālajiem darbiniekiem bija iespēja iegūt informāciju par padziļinātu interviju veidošanu, kontaktējoties ar klientu.

Tā kā 12. martā valstī tika noteikta ārkārtējā situācija, kas liedza klātienes apmācības turpināt marta beigās, lai pilotprojekta norise sekmīgi tiktu īstenota, Labklājības ministrija marta beigās nāca klajā ar priekšlikumu sociālā darbinieka dalību metodikas izstrādē pagarināt līdz š.g. aprīlim. 28. un 29. aprīlī notika neklātienes apmācības, kurās katrs dalībnieks prezentēja savu veikumu. Attālinātās mācības tiešsaistē bija jauna pieredze, kas ir ne mazāk vērtīga. Turklāt pauzes bija saturīgi aizpildītas – LTV raidījuma “Gudrs, vēl gudrāks” vadītājs Kaspars Ozoliņš demonstrēja dažādus stiepšanās vingrinājumus, lai, ilgi pavadītais laiks sēžot, neatstātu negatīvu iespaidu uz labsajūtu.

Dalība pilotprojektā noslēgusies, vien atlicis sagaidīt metodiku drukātā izdevumā. Sociālie darbinieki tika piesaistīti kā eksperti ar savām zināšanām un praktisko pieredzi, lai darbs būtu kā rokasgrāmata un praktiski lietojams citiem speciālistiem, kuri strādās ar šo mērķgrupu.

Preiļu novada pašvaldība Labklājības ministrijas ESF Projektā nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” iesaistījusies kā sadarbības partneris. Tajā tika paredzēti vairāki pilotprojekti sociālā darba metodiku izstrādei darbam ar dažādām klientu grupām. Projekta ietvaros Preiļu novada Labklājības pārvalde ir iesaistījusies divos pilotprojektos, kuru mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.