Šī gada jūnijā norisinājās SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļas rīkotā bezmaksas lauksaimniecības plēvju izvešanas akcija. Akcijas laikā SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” pārstāvji pēc iepriekš sastādīta maršruta devās pie Preiļu novada zemniekiem, lai savāktu izlietoto ruļļu plēvi un nogādātu to Atkritumu šķirošanas laukumā.

Rūpējoties par vides aizsardzību un dabas resursu taupīšanu, vienīgais pareizais lauksaimniecības skābbarības ruļļu plēvju utilizācijas veids ir to otrreizēja pārstrāde!

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece informē, ka tradicionāli lielākā atsaucība bijusi no Saunas pagasta, kur lauksaimniecības plēves izvestas no 14 zemnieku sētām, taču atsaukušies bija arī zemnieki no Aizkalnes un Pelēču pagasta. Ruļļu plēvju izvešanas akcijā lielākoties gadu no gada piedalās vienas un tās pašas saimniecības, bet īpašs prieks par tiem, kuri sadzirdējuši no kaimiņiem vai izlasījuši presē par šādas akcijas norisi, piesakās pirmo reizi.

Apjomi ir dažādi un atkarīgi no saimniecības lieluma – ir gan lauku viensētas ar 150-200 ruļļu plēvēm, gan lielās saimniecības. Šogad vislielākais daudzums plēvju, ko bija sarūpējusi viena zemnieku saimniecība, ir mērāms 15 m3.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” atgādina, ka plēvēm jābūt tīrām bez dubļiem un piemaisījumiem, sieti un šņores jāatdala atsevišķi, jo tie nav pārstrādājami un to vieta ir kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Novērojumi liecina, ka ar katru reizi cilvēki izturas arvien apzinīgāk un vairums cenšas ievērot šo prasību, tāpēc liels paldies tiem zemniekiem, kas pirms SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” tehnikas atbraukšanas plēves rūpīgi sagatavojuši izvešanai.

Tomēr joprojām gadās, ka plēves ir netīras, izmirkušas, ar iejauktiem sietiem un šņorēm. V. Igolniece stāsta, ka pēc plēvju nogādāšanas Atkritumu šķirošanas laukumā SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” darbinieki tās ar rokām vēlreiz pāršķiro, sapresē ķīpās un sagatavo promvešanai uz otrreizējo pārstrādi, tāpēc netīrumi, minerālmēslu, salmu pārpalikumi šo procesu nopietni apgrūtina. Cienīsim viens otra darbu!

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļa šādas akcijas rīkos arī turpmāk, un Preiļu novada lauksaimniekiem nebūs jāuztraucas, kur likt plēves, jo to dedzināšana vai aprakšana zemē ir liekas pūles, turklāt tā ir videi un pašu veselībai kaitīga rīcība. Izvešanas tiek rīkotas vasaras sākumā, iepriekš saimniecībām sazinoties un vienojoties ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļu. Nākamā akcija gaidāma nu jau nākamgad.

Vineta Igolniece pozitīvi vērtē to, ka daudzi saimnieki, tostarp no kaimiņu novadiem, izlietotās ruļļu plēves, tīras un rullīšos satītas, atved paši un atstāj Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos. Tas ir ērtāk zemniekiem, jo plēves nav ilgstoši jākrāj un jāsaskaņo to izvešana. Arī šajā gadījumā plēves SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” pieņem bez maksas.

Paldies visiem, kuri novērtē akciju un piedalās tajā katru gadu, un izvēlas atbrīvoties no ruļļu plēvēm videi draudzīgā veidā!

Inga Krekele,
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” sabiedrisko attiecību speciāliste