Preiļu pagasta Moskvinas kapos realizēts projekts, kura aktivitāšu laikā uzstādīts jauns kapu žogs, atjaunoti vārti un izbūvētas kāpnītes. Moskvinas draudzes pārstāvis Pēteris Romanovs pastāstīja par darbu norisi un paveikto.

Projektu “Moskvinas kapu vārtu un žoga restaurācija” sagatavoja biedrība “Moskvinas vecticībnieki”. Tehnisko projektu izstrādāja SIA “Pils M”, un cenu aptaujas rezultātā būvdarbi tika uzticēti uzņēmumam SIA “EURO WOOD”.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem projekta realizēšanai tika saņemta atļauja no Preiļu novada Būvvaldes, ieteikumus projekta realizācijai sniedza VAS “Latvijas Valsts ceļi”, jo kapu žogs atrodas tiešā tuvumā valsts ceļam.

Veicot būvdarbus, projekta realizāciju pārbaudīja gan Preiļu novada Būvvalde,  gan VAS “Latvijas valsts ceļi”. Tika veikts topogrāfiskais žoga mērījums, sagatavota būvuzrauga atskaite un saskaņā ar visiem iesniegtajiem dokumentiem objekts tika pieņemts ekspluatācijā.

Projekts realizēts LEADER programmas ietvaros. Kopējais projekta finansējums sastāda 24 505,69 eiro. Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējums – 2 450,56 eiro. Projekta realizācija norisinājās no 2020. gada 3. marta līdz 2020. gada 14. oktobrim.

Jaunā uzstādītā žoga garums, kas aptver visu kapu teritoriju, sastāda 330 metrus. Nomainīti visi četri mūra vārti, atjaunoti arī metāla vārti – tie tika nokrāsoti, un visiem četriem vārtiem uzbūvēta metāla arka. Nomainīti arī divi tehniskie vārti. Ērtākas pārvietošanās labad aiz galvenajiem vārtiem ir uzbūvētas kāpnes.

P. Romanovs atzina, ka kapu žoga un vārtu restaurācija bija aktuāla jau ilgāku laiku, jo vecais žogs tika uzstādīts vairāk kā pirms piecdesmit gadiem. Laika gaitā bija nolietojušās gan žoga metāliskās konstrukcijas, gan vārtu stabi. Draudzes pārstāvis izteica gandarījumu, ka projekts ir veiksmīgi noslēdzies. Pateicoties visiem, kuri piedalījās projekta realizēšanā, ir atjaunots Moskvinas kapsētas estētiskais izskats un labiekārtota vēsturiski nozīmīga vieta Preiļu pagastā.

Draudzes un biedrības vārdā P. Romanovs īpaši pateicas biedrības valdes locekļiem Andrejam Lazarevam un Pēterim Ivanovam, kuri aktīvi darbojās projekta realizācijas laikā, Preiļu novada domes deputātei Marutai Plivdai par aktīvu atbalstu un metodisko palīdzību projekta realizācijā, kā arī Preiļu pagasta pārvaldes vadītājam Vitālijam Plivdam.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Vitālijs Plivda