Attīstībā Iedzīvotājiem
logo

Projekta ietvaros tika veikta ģimenes ārstu prakšu koplietošanas gaiteņa, kas kalpo arī kā uzgaidāmā telpa un divu kāpņu telpu, vienkāršota atjaunošana, ietverot remontu, elektroapgādi, gaisa ventilācijas izbūvi 3. stāvā, tai skaitā ģimenes ārstu prakšu kabinetiem. Projekta ietvaros ir atjaunots viens ģimenes ārsta prakses kabinets – turpmāk visas ģimenes ārstu prakses atradīsies poliklīnikas 3. stāvā. Kā arī visā stāvā ir ierīkota automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, atjaunojot un uzlabojot veselības aprūpes infrastruktūru Preiļu slimnīcas poliklīnikas ēkas 3. stāvā izvietoto septiņu ģimenes ārstu prakšu piegulošās koplietošanas telpās un viena ģimenes ārsta kabinetā.

Projektam piesaistītais finansējums ir 105 000,00 EUR, tajā skaitā – ERAF finansējums ir 85 % – 89 250,00 EUR, attiecināmais valsts budžeta finansējums 9 % – 9 450,00 EUR un privātais finansējums 6 % – 6 300,00 EUR.