Logo

Preiļu 1.pamatskolas ēku telpu pārbūves un atjaunošanas darbi tika īstenoti laika posmā no 2018.gada maija līdz novembrim, objekts pieņemts ekspluatācijā 2019.gada 31.janvārī. Būvdarbus objektā veica būvuzņēmējs SIA “Jēkabpils PMK”, būvdarbu līguma summa sastāda EUR 761 083.35 ar  PVN, attiecināmās izmaksas EUR 707 259.79 un neattiecināmās izmaksas 53 823.55 EUR.

Arī šajā objektā, līdzīgi kā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas ēkām, projekta ietvaros Valsts zemes dienestā tika pasūtīta jauna pamatskolas ēku kadastrālās uzmērīšanas lieta, jo saskaņā ar būvprojektu tika pārbūvētas vairākas telpas, tās apvienojot vai sadalot, vai arī izveidojot jaunas, mainot mācību telpu plānojumu.

Pēc apjoma un nozīmes būtiskākie būvdarbi tika veikti Preiļu 1.pamatskolas vecajā mācību korpusā, atjaunojot un pārbūvējot mācību telpas un arī gaiteņus, lai telpas padarītu plašākas un pieejamākas skolēniem. Šajā korpusā telpu uzlabošanas darbi nebija tikuši veikti vairākus gadu desmitus, ir atjaunotas arī inženierkomunikācijas (apkure, sanitārie mezgli, ventilācija). Dažas mācību telpas atjaunotas arī skolas jaunajā korpusā, kurās netika veikti ieguldījumi iepriekšējā plānošanas perioda īstenotā ES projekta ietvaros. Arī jaunā korpusā atjaunoti sanitārie mezgli.

Tāpat nozīmīgs ieguldījums tika veikts nepabeigtā sporta laukuma pie skolas pabeigšanai, kas bija tikai daļēji piemērots mācību procesa nodrošināšanai. Apkārt esošajam tāllēkšanas celiņam sporta laukumā ieklāts mākslīgais un mākslīgais zaļais segums, papildinot to ar āra vingrošanas rīku joslu ar 13 jaunām iekārtām, un teritoriju norobežojošu žogu. Sporta laukumā iegādātas arī konteinertipa ģērbtuves un konteinertipa slidu novietne.

Projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/019 “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana”. SAM 8.1.2 projekta mērķis ir veikt Preiļu 1.pamatskolas (P1P) un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas (JEPVĢ) mācību vides un infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstoša vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Informāciju sagatavoja:

Līga Upeniece
Attīstības daļas projektu vadītāja