Pašvaldībā Iedzīvotājiem

2022. gada decembrī, kas pašvaldībā ir aktīvs nākamā gada budžeta izstrādes posms, domes priekšsēdētājs, vietnieks un pašvaldības speciālisti tikās ar iedzīvotājiem gan Preiļu pilsētā, gan pagastos. Sapulču mērķis bija informēt iedzīvotājus par šī gada lielākajiem paveiktajiem darbiem, kā arī iezīmēt prioritātes jaunajam gadam.

Kopumā sapulcēs piedalījās aptuveni 150 iedzīvotāji. Lielākais apmeklētāju skaits bija sociālā tīkla Facebook tiešraidē, ko reāllaikā vēroja vairāk nekā 60 iedzīvotāji, bet kopumā to noskatījušies aptuveni 1500 cilvēki.

Pagastu vadītāji, kuri ikdienā ir visciešākajā saskarsmē ar iedzīvotājiem, informēja par katras teritorijas aktualitātēm, paveikto un plānoto tuvākajos gados. Vietējo cilvēku jautājumi lielākoties bija saistīti ar ceļu infrastruktūru un daudzdzīvokļu namu, atkritumu apsaimniekošanu, kā arī ūdensapgādes nodrošinājumu un kvalitāti. Tāpat iedzīvotāji aktualizēja vairākus jautājumus, kas skar kultūras un sporta aktivitāšu nodrošinājumu un vienlīdzīgu pieejamību, atbalstu amatiermākslas kolektīviem, kā arī interešu izglītības jomu. Atsevišķos pagastos aktuāla problēma ir latvāņu izplatība, par ko informēti atbildīgie speciālisti.

Preiļu pilsētas iedzīvotāju sanāksmē, kas tika translēta arī tiešsaistē, interese tika izrādīta par vairākiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, tajos plānoto, kā arī par SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” sniegtajiem pakalpojumiem.

Vēlamies pateikties visiem tiem, kuri atrada laiku, lai piedalītos, kā arī aktualizēja jautājumus un svarīgākās risināmās lietas. Arvien būtiskāka kļūst tieši vietējo kopienu iesaiste savas dzīves vides veidošanā, savstarpējā komunikācijā ar pašvaldību, tādēļ arī šādas, kādam šķietami mazas tikšanās un sarunas, ir rīks veiksmīgākai sadarbībai. Aicinām arī ikdienā iesūtīt savus jautājumus, iebildumus vai ierosinājumus, kas tālāk tiek nodoti atbildīgajiem speciālistiem.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa