Noslēgumam tuvojas projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā”. 2011. gada 25. novembrī tika parakstīts akts par projekta ietvaros sasniegto vērtību pieņemšanu ekspluatācijā.


Projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Preiļu novada dome.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!