5. martā Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētāja Maruta Plivda noslēdza līgumu ar SIA “Preiļu putni” valdes locekli Hermani Dovgiju par nekustamā īpašuma Preiļu novadā Rietumu ielā 7 iznomāšanu. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības kopējā platībā 5,01 ha un plānotās neapdzīvojamās telpas – tipveida neapkurināma angāra ēkas un divām moduļu tipa sadzīves ēkām, kuru būvniecība notiek pašlaik. Nomas tiesības uz nekustamo īpašumu uzņēmējs ieguva izsoles rezultātā.

Pirmā izsole, kas bija plānota 20. janvārī, nenotika sakarā ar to, ka nebija pieteicies neviens pretendents. Uz otro izsoli, kas notika 22. februārī, pieteicies bija viens pretendents, kurš arī ieguva nomas tiesības.

Nomas līguma nosacījumi paredz to, ka uzņēmējs, attīstot uzņēmējdarbību nekustamajā īpašumā, apņemas radīt ne mazāk kā 10 jaunas darba vietas.

Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājas vietniece Sanita Meļko informēja, ka tipveida angāra ēkas tiek būvētas saskaņā ar projekta ”Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” otrās darbības – “Industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielai piegulošajā teritorijā” plānotajām aktivitātēm. Būvprojekts paredz izbūvēt tipveida neapkurināmo angāra ēku, divu moduļu tipa sadzīves ēkas un funkcionāli saistītu teritoriju. Viena no projekta darbībām paredz to, ka tipveida angāra ēkas publiskās izsoles rezultātā tiek iznomātas komersantam, kurš Preiļu novadā attīstīs savu uzņēmējdarbību un radīs jaunas darba vietas.

Ņemot vērā projekta nosacījumus, izsoli uz tipveida būvēm iespējams veikt jau pie būvprojekta izstrādes vai būvdarbu procesā. Šādi nosacījumi ir svarīgi komersantam, lai objektu pielāgotu konkrētai uzņēmējdarbības specifikai, protams, saskaņojot izmaiņas ar projekta realizētāju.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste