Logo

Starp sešām Latgales pašvaldībām un Centrālo un finanšu līgumu aģentūru (CFLA) noslēgta vienošanās par projekta “Rīteiropas vērtības” īstenošanu 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros. Vienošanos ar CFLA parakstīja projekta iesniedzējs – Daugavpils pilsētas dome. Tās sadarbības partneri projektā ir Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā.

Līguma summa sastāda  6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums projektam ir 4 695 000 eiro, savukārt nacionālais publiskais finansējums 1 134 411 eiro, no kura 245 073 eiro veido valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī sešu pašvaldību finansējums 584 338 eiro, pārējo līguma summu veido privātais un cits publiskais finansējums.

Projektā paredzēts atjaunot un attīstīt sešus valsts nozīmes kultūras pieminekļus, kuri atrodas populārākajā Latgales tūrisma maršruta lokā. Tādējādi, saglabājot kultūras pieminekļa autentiskumu un veidojot jaunus pakalpojumus katrā atsevišķajā objektā, projekta īstenotāji paredzējuši stiprināt Latgales kā tūrisma galamērķa pievilcību.

Turpinot Preiļu muižas kompleksa atjaunošanas pasākumus, Preiļu pils ēkai projekta ietvaros tiks izgatavoti logi un durvis, veikti fasādes un jumta siltināšanas darbi. Daugavpils cietoksnī paredzēta Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla ēkas restaurācija un pārbūve un Tehnikas muzeja izveide Sadarbībā ar Rīgas Motormuzeju un tā Bauskas filiāli.

Aglonas Bazilikas vienā no zvanu torņiem paredzēts izveidot skatu platformu, padarot to pieejamu apmeklētājiem, no kurienes pavērsies skats uz Aglonu un uz Natura 2000 dabas teritorijas dabas parku “Cirīša ezers”. Daugavpils novada Naujenes pagasta Slutišķu vecticībnieku sādžā Daugavas lokos iecerēti restaurācijas darbi, saglabājot novadam tipisko arhitektūras pieminekli – vecticībnieku sētas celšanas tradīcijas, kam raksturīgi akmens pamati un guļbūves baļķu apstrāde. Restaurētajā lauku sētā tiks ierīkots ekspozīcijas komplekss “Vecticībnieku kultūras mantojuma centrs”, tāpat Slutišķu sādžā projekta ietvaros  plānots veikt kāpņu izbūvi uz Markovas pilskalnu un izbūvēt estrādes platformu ar 200 skatītāju sēdvietām.

Savukārt Krāslavas pils kompleksa Amatu mājā- pils staļļos tiks veikti pārbūves darbi, pēc restaurācijas darbiem tiks izveidota ekspozīcija “Pi vīna golda”, izveidots daudznacionālā kulinārā mantojuma degustāciju piedāvājums, kā arī ierīkota gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istaba. Ludzas pilsdrupās, kas saglabājušās no 14.gs. celtā Livonijas ordeņa atzara cietokšņa, paredzēts veikt konservācijas darbus.

Projekts Nr. 5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ir viens no kopumā desmit kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai un attīstībai veltītiem projektiem, kuri pēc Kultūras ministrijas organizētas projektu ideju priekšatlases ir saņēmuši iespēju iegūt Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu. Projekta īstenošanas termiņš – 2019.gada 31.decembris.

Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 599 872 eiro, no kuriem 425 000 eiro ERAF finansējums, 18 750 valsts budžeta dotācija, 56 250 pašvaldības līdzfinansējums, 99 872 eiro publiskās neattiecināmās izmaksas.

Projekts tiek īstenots “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros, vienošanās Nr.5.5.1.0/17/I/007.

Informāciju sagatavoja

Līga Upeniece
Attīstības daļas Projektu vadītāja