Sociālās aprūpes centros

Gada nogalē SAC “Vārkava” iemītnieki piedalījās Svētajā Misē, ko vadīja Preiļu Romas katoļu draudzes dekāns Jānis Stepiņš, savukārt Jaungada dievkalpojumu vadīja priesteris Grigorijs Ņikitins.

Sirsnīgu paldies sakām skanīgajām PBJC “Lāsītes” un vadītājai Dainai Ertei, kas ienesa SAC telpās bērnu spriganumu, smieklus un pieskandināja aktu zāli ar bērnu dziedātajām dziesmām.

Īpaši lielu prieku sagādāja sociālā uzņēmuma “Eņģeļa Pasts” projekts “Ziemassvētku vecīša darbnīca 2022”, kura ietvaros visi 43 SAC iemītnieki saņēma Ziemassvētku dāvanas, kas tika pasniegtas dienu pirms Ziemassvētkiem īpašā svētku pasākumā. Stilizētās Ziemassvētku kamanās dāvanas tika aizvestas tiem, kuri paši nu vairs staigāt nav spējīgi.

Ar jautrām dejām un krāšņām maskām karnevāla noskaņu radīja senioru deju kopa “Dzīves virpulī” un tai klāt piedziedāja “Večerinkas muzikanti”.

Līdz ar Vecticībnieku baznīcu zvanu skaņām ir izskanējuši un projām aizsteigušies Ziemassvētki, noslēdzies 2022. gads un sagaidīts 2023. gads. Gadu mija vienmēr paiet steigā un rosībā, gaidot lielo Ziemassvētku brīnumu. Cilvēku sirdis kļūs atvērtākas un tajās ieskanas kāda smeldzīga stīga par notikušo, piedzīvoto, padarīto un arī nepadarīto, nepaspēto.

Mēs, kuplā SAC “Vārkava saime”, sakām lielu paldies visiem māksliniekiem un piederīgajiem, kuri atrada laiku un iespēju būt kopā ar mums šajos Ziemassvētkos. Lai Jaunais gads ir veselīgs un darbīgs, lai nepagurts senioru solis. Lai pietiek spēka sagaidīt pirmos cīruļus, kuri atgriežas mājās un pieskandina SAC “Vārkava” tuvējo mežmalu, tādejādi iesākot jauno pavasara cēlienu.

Informāciju sagatavojusi

SAC “Vārkava”
Sociālā darbiniece
Diāna Stubure