Kultūrā

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, Preiļu Galvenā bibliotēka (PGB) tiešsaistē paziņoja skolēnu patriotiskās dzejas konkursa “Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt!” rezultātus.

Šī gada marta sākumā PGB sadarbībā ar Preiļu novada domi un Eiropas parlamenta deputāti, profesori Inesi Vaideri izsludināja patriotiskās dzejas konkursu “Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt!” 5.-12. klašu skolēniem, tādējādi turpinot Salacgrīvas novada bibliotēkas aizsākto ilggadējo tradīciju rīkot Vidzemes patriotiskās dzejas konkursu. Nemainīgi šī konkursa patrons ir kinorežisors, mūsu novadnieks Jānis Streičs.

Konkursam tika iesūtīti 98 dzejoļi un saskaņā ar žūrijas vērtējumu 53 no tiem izdoti grāmatā “Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt!”, kuras dizainu veidoja Inese Martinkus. Labākie autori tiešsaistē varēja piedalīties dzejnieka Aivara Eipura meistarklasē.

5.-6. klašu grupā par uzvarētāju tika atzīta Emma Luīze Dripe (Rīgas privātās skolas “Patnis” 6.a klase, skolotāja Gunita Irbe). 7.-9. klašu grupā uzvarēja Jūlija Kaminska (Tukuma novada Irlavas pamatskolas 8. klase, skolotāja Ilva Kalniņa). 10.-12. klašu grupā labākās autores ir Elīza Poiša (Daugavpils Valsts ģimnāzijas 12. klase, skolotāja Ināra Žukovska) un Emīlija Anna Ozerinska (Burtnieku novada Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas 11. klase, skolotāja Sandra Gredzena). 5.-9. klašu uzvarētājas saņems vērtīgas balvas no Eiropas Parlamenta. 10.-12. klašu uzvarētājas un visas literārās konsultantes dosies I. Vaideres sarūpētā braucienā uz Briseli, tiklīdz būs beigusies pandēmija.

I. Vaideres simpātiju balvas saņems Gabriela Kalniņa un Krista Gaile (Salacgrīvas vidusskolas 5.b klase, skolotāja Evija Kosīte-Viļķina), Līva Rulle-Zeļenkova (Limbažu 3. Vidusskolas 6.c klase, skolotāja Ināra Pilskunga), Ādams Viļums (Rīgas privātās vidusskolas “Patnis” 6.a klase, skolotāja Gunita Irbe), Sofja Kirillova (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 8. klase), Katrīna Asberga (J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas 8.b klase, skolotāja Baiba Lāma), Luīze Paula Lobodinska (Tukuma novada Irlavas pamatskolas 8. klase, skolotāja Ilva Kalniņa), Elvita Bresme (Ogres novada Taurupes pamatskolas 9. klase, skolotāja Vanda Prancāne), Liene Vasile (Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 7.a klase, skolotāja Ieva Križevica) un šo skolnieču pedagoģes.

J. Streičs savu simpātiju balvu piešķīra Karīnai Vingrei (Varakļānu vidusskolas 5. klase, skolotāja Aija Caune) par dzejoli “Skursteņi”. PGB Bērnu literatūras nodaļas vadītājas Vilhelmīnes Jakimovas speciālbalvas saņems Rolands Daugulis (Salacgrīvas vidusskolas 6.b klases skolēns, skolotāja Evija Kosīte-Viļķina), Annija Akmentiņa (Preiļu 1. pamatskolas 7. klase, skolotāja Žanete Beča), Ulrika Lība Tetere (Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 12. klase, skolotāja Sarmīte Apine) un Ričards Andersons (Jāņa Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas 10. klase, skolotāja Baiba Lāma).

Žūrijas komisijā darbojās konkursa patrons kinorežisors Jānis Streičs, Eiropas Parlamenta deputāte, profesore Inese Vaidere, dzejnieks Aivars Eipurs, literatūrzinātnieks un rakstnieks Valentīns Lukaševičs, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Inguna Patmalniece, Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Vilhelmīne Jakimova un Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece Inese Šņepste.

Paldies ikvienam jaunajam autoram, kurš iesūtīja savus dzejoļus! Lai šis konkurss kalpo par atspēriena punktu vēl nopietnāk pievērsties dzejai un galvenais – turpināt rakstīt! Paldies skolotājiem, bibliotekāriem, vecākiem un konkursa atbalstītājiem! Īpaša pateicība Latvijas Bibliotekāru biedrībai, kas nodrošināja tiešsaistes platformu ZOOM.

Inese Šņepste

Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece