Kultūrā Muzejos

27. oktobrī Galēnu pamatskolā no dažādām Latvijas skolām ieradās Robertam Mūkam veltītā radošo darbu konkursa laureāti kopā ar saviem pedagogiem, lai saņemtu apbalvojumus, atzinības un simpātiju balvas.

Šī gada konkurss īpašs ne tikai ar to, ka tas notiek jau astoņpadsmito reizi, tas arī iekrīt Roberta Mūka simtgades gadā. Šī gada konkursa temats “Laika joņos” atspoguļo ne tikai mazu kriksīti no Roberta Mūka daiļrades, bet liek mums arī apzināties, ka konkursam aprit 18, Mūkam 100, Roberta Mūka muzejam Galēnos 10, tāpat arī skolēni vēja spārniem aug arvien lielāki un savu pasaules redzējumu izpauž radošajos darbos.

Konkursu rīko Roberta Mūka muzejs sadarbībā ar Galēnu Kultūrvēstures biedrību, Galēnu pamatskolu un piesaistītajiem atbalstītājiem. Šajā gadā konkursam tika iesūtīti 137 darbi no 33 dažādām Latvijas skolām, darbi tika vērtēti piecās klašu grupās. Žūrijas komisijai 10 locekļu sastāvā bija iespēja iepazīties ar skolēnu skatījumu par tēmu dažādos žanros. Vērtēšana nebija viegla, taču rezultātā labākie no labākajiem saņēma atzinīgu novērtējumu. Visi konkursa dalībnieki, arī tie, kuri nav vietu ieguvēji, saņēma apsveikumus klātienē, vai saņems tos pa pastu.

Šogad konkursa atbalstītāju pulks izvērtās īpaši plašs. Ar grāmatām konkursu pieteicās atbalstīt piecas izdevniecības: izdevniecība “Avots”, Latgales Kultūras centra izdevniecība, izdevniecība “Latvijas Mediji”, izdevniecība “Neputns” un izdevniecība “Zvaigzne ABC”. Pasākuma rīkotāji ir ārkārtīgi pateicīgi par atsaucību un fantastiskiem izdevumiem, ar kuriem varēja iepriecināt skolēnus un skolotājus! Atbalstītāju pulkā jau sesto gadu ir biedrība “Latgales etnogrāfiskā vēstniecība”, kuras vadītājas Ivetas Seimanovas sūtne Marta Binduka Rikavas jauno literātu kopai “Dzejas garša” un šīs literātu kopas skolotājai Ivetai Dimzulei pasniedza balvu – lelli tautastērpā – “Silajāņu Ilžu”. Konkursu atbalstīja arī Preiļu novada pašvaldība un pasniedza piecas simpātiju balvas – katrā vecumgrupā pa vienai. Preiļu novada pašvaldības muzeji (Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs un Roberta Mūka muzejs Galēnos) savas simpātiju balvas pasniedza trīs konkursa dalībniekiem. “Vietējā Latgales Avīze” savu balvu deva vienam no dalībniekiem, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija diviem dalībniekiem un Rikavas jauno literātu kopai “Dzejas Garša”, savukārt “P. Černavska keramikas māja” pasniedza deviņas simpātiju balvas. Sirsnīgs paldies atbalstītājiem par simpātiju balvām!

Muzikāli sveica un svētku brīdi kuplināja grupa “Ginc un Es”. Sirsnīgs paldies Gintam Ločmelim par piekrišanu atbalstīt konkursa noslēguma pasākumu! Par pusdienām parūpējās kafejnīca “Pie Kaupra” no Viļāniem! Sirsnīgs paldies par ēdienu atgādāšanu! Sirsnīga pateicība visiem, kuri atsūtīja radošos darbus! Paldies pedagogiem un vecākiem, kuri atbalstīja jaunos literātus! Paldies žūrijai par vērtēšanu! Paldies visiem, kuri iesaistījās, lai šajā brīnišķīgajā jubilejas gadā konkurss realizētos! Tiksimies nākamajā konkursā, kurš būs pēc nelielas pauzītes, kādu gadu izlaižot!

Sekojiet līdzi Roberta Mūka muzeja Galēnos jaunumiem, lai būtu pirmie, kuri atklās un uzzinās ko jaunu! Facebook: @mukamuzejs, Instagram: roberta_muka_muzejs

Foto autores: Egita Terēze Jonāne un Ilona Sondare

Informāciju sagatavoja