Eiropas Sociālais fonds

Ikviens no mums vēlas būt vesels, un tieši mēs paši varam ietekmēt savu veselību un labsajūtu. Lai veicinātu un popularizētu veselīga dzīvesveida izpratni bērnu un jauniešu vidū (veselīgs uzturs, garīgā veselība, fiziskās  aktivitātes) un nodrošinātu veselību veicinošu pasākumu pieejamību, Aglonas biedrība “Neaizmirstules” sadarbībā ar Aglonas BJBLPC “Strops” organizēja pasākumu “Veselīga dzīvesveida nedēļa skolēniem” projekta  Nr. 9.2.4.2./16/I/002 “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas, Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastos” ietvaros.

Pasākumi notika Aglonas BJBLPC “Strops”. Projekts ilga piecas dienas no 7. līdz 11. augustam un tā ietvaros 20 bērniem un jauniešiem katru dienu tika organizētas dažādas aktivitātes, uzsvaru liekot uz veselīga uztura paradumu attīstīšanu, fizisko un garīgo veselību. Izglītojošas nodarbības par dažādu vingrojumu iekļaušanu ikdienā, lai stiprinātu dziļo muskulatūru, uzlabotu stāju un  fizisko veselību, vadīja fizioterapeite Oksana Kitajeva. Nodarbības par mentālo veselību un  improvizēt prasmes vadīja psiholoģe Lolita Kaļāne. Tematiskā  pārgājienā ”Sarunas ar kokiem un dabas stihijām” devās Anita Reščenko. Veselīga uztura pamatprincipi un dārzeņu zupas gatavošana tika apgūta Intas Rečas vadībā. Katru dienu projekta dalībnieki tika cienāti ar dažādiem augļiem un veselīgiem augļu salātiem.

Pasākuma mērķis bija iedvesmot bērnus un  jauniešus būt fiziski aktīviem un veidot izpratni, ka veselīgs un aktīvs dzīvesveids palīdz sasniegt nospraustos mērķus. Nodarbībās  dalībnieki apguva gan teorētiskās , gan praktiskās zināšanas un prasmes.

Informāciju sagatavoja