Noslēdzies Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas “Pats savam saimes galdam”  Aizkalnes sabiedriskā centra un biedrības “Nīdermuižas draudze” kopprojekts “No sēkliņas līdz ražai Aizkalnes un Pelēču pagastu dārzos”. Projektā piedalījās 30 maznodrošinātās ģimenes, 12 no Aizkalnes pagasta un 18 no Pelēču pagasta. Ģimenēm tika iegādātas dārzeņu un garšaugu sēklas, šķirnes kartupeļu sēkla “Soraja”, krūmmellenes, minerālmēsli, augsnes bagātinātāji un agrotīkls.

Aprīļa sākumā projekta dalībniekiem tika organizēta meistardarbnīca stādu audzēšanas prasmju apguvei. Aizkalnes sabiedriskā centra telpās pieredzējušas stādu audzētājas rādīja un stāstīja kādā augsnē un kā pareizi iesēt sēklas, kopt stādījumus, pareizi laistīt un mēslot, lai izaugtu veselīgi un ražotspējīgi stādi. Projekta beigās bija gandarījums, ka vairāki dalībnieki no pašu sētajiem stādiņiem bija izaudzējuši skaistus kāpostus, tomātus un viens puisis pat asteres.

Aprīlī visi dalībnieki brauca uz zemnieku saimniecību “Ziediņi”, Daugavpils novada Višķu pagastā, kas nodarbojas ar augļu koku un krūmu audzēšanu. Brauciena dalībniekiem bija iespēja redzēt koku un krūmu kopšanas procesu un uzzināt par augļu ražas pareizu novākšanu un saglabāšanu.

Jūlijā četriem projektā iesaistītajiem dalībniekiem bija iespēja piedalīties Borisa un Ināras Teterevu fonda rīkotajos krāšņajos dārza svētkos, kas notika Dobeles Dārzkopības institūtā. Tā bija brīnišķīga iespēja klātienē redzēt Dārzkopības institūtā paveikto, piedalīties dažādās dārzu darbu meistarklasēs un priecāties par divu jaunu augļu kociņu nosaukumu piešķiršanu par godu Inārai un Borisam Tetereviem.

22. septembrī Aizkalnes Tautas namā tika organizēti ražas svētki ar dziesmām un atrakcijām, mērķa grupa stāstīja par paveikto un teica pateicības vārdus Borisa un Ināras Teterevu fondam par sniegto atbalstu. Visi kopā varēja nogaršot dažādus pašu dalībnieku gatavotos dārzeņu ēdienus. Pasākumā piedalījās arī ukraiņu ģimeņu pārstāvji. Daļa no ģimeņu izaudzētā septembrī un oktobrī tika nodota Preiļu novada Labklājības pārvaldes Pakalpojumu centram “Līči”, kur mitinās vientuļie pensionāri un novadā izmitināto ukraiņu ģimenēm.

Ir patiess prieks, ka visu projekta laiku čakli strādājuši gan lieli, gan mazi, lai rudeni varētu sagaidīt ar pilniem groziem dažādu dārzeņu, augļu un ogu, lai pagrabi pildītos ar desmitiem krāsainu un bezgala garšīgu burciņu, kas ziemā papildinās projekta mērķa grupas ģimeņu pusdienu galdus. Un vēl lielāks gandarījums, ka šis projekts kādam patiesi bija vērtīgs un nepieciešams atbalsts. Kā teica viens no projekta dalībniekiem “... ja man kādu brīdi nebūs darba vai iztikas, man būs kartupeļi un citi dārzeņi lai izdzīvotu”.

Informāciju sagatavoja

Aizkalnes sabiedriskā centra valdes locekle
Janīna Beča