Preiļu novadā Izglītībā Jaunatne

26. jūnijā 18 skolu jaunieši pabeidza vasaras nodarbinātības pasākumus Preiļu novadā. Pirmajā periodā trīs skolēni darbojās Preiļu parkā, pārējie jaunieši nodarbinātības pasākumus veica Preiļu 2. vidusskolā, Preiļu bērnu un jauniešu sporta skolā, Saunas pagastā, Preiļu pagastā, Preiļu Mūzikas un mākslas skolā, Salas pamatskolā un Jauniešu centrā “Četri”. Skolēni palīdzēja iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem veikt ikdienas pienākumus, kas galvenokārt saistījās ar sakopšanas un labiekārtošanas darbiem. Jaunieši strādāja pilsētas stadionā un sakopa BMX trasi, ravēja un apkopa apstādījumu un puķu dobes, veica izglītības iestāžu labiekārtošanas darbus.

Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja Sanda Čingule-Vinogradova pastāstīja par skolēnu darbu pilsētas parka teritorijā. Divu nedēļu laikā jaunieši parkā cītīgi veica  teritorijas uzkopšanas un labiekārtošanas darbus: tīrīja bruģi no nezālēm, grieza liekos koku dzinumus, ravēja apstādījumus un puķes, pēc vētras lasīja nolauztos zarus, veda malku, pļāva zāli, izgrieza nokaltušos zarus, formēja dekoratīvos košumkrūmus un veica vēl daudzus citus nelielus vienreizējus darbus. Nodarbinātības pasākumi skolēniem aizritēja parka darbinieku uzraudzībā, strādājot kopā ar pieaugušajiem. S. Čingule-Vinogradova atzīst, ka jaunieši strādāja rūpīgi un atbildīgi.

Piedaloties pilsētas parka sakopšanā, jauniešiem tika dota iespēja iepazīties ar to, kādi parka labiekārtošanas pasākumi šobrīd notiek un cik daudzveidīgi ir parka teritorijas ikdienas uzturēšanas un kopšanas darbi.

Darbu vadītāji pateicas jauniešiem par paveikto un no jūlija gaida jaunus skolēnus, lai ieplānotie nodarbinātības pasākumi turpinātos.

Vasaras nodarbinātība paredzēta skolēniem vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuri mācās Preiļu novada pašvaldības dibinātajās vispārizglītojošās mācību iestādēs un kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Organizējot skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, pašvaldība piedāvā skolēniem gūt pirmo darba pieredzi, sniegt izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba saturu un pienākumiem. Jauniešiem tiek dota iespēja lietderīgi pavadīt vasaras brīvdienas un papildināt savus finanšu līdzekļus.

Nodarbinātības pasākumos iesaistītie skolēni katrs strādā desmit darba dienas, četras stundas dienā. Atlīdzību par paveikto darbu jaunieši saņem atbilstoši Darba likumā noteiktajām prasībām. Kopumā vasaras nodarbinātības pasākumos Preiļu novadā šogad piedalīsies 80 izglītības iestāžu audzēkņi.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste      

S.Čingules-Vinogradovas foto