Senioriem Sabiedrībā

14. februārī noslēdzās Preiļu novada Pensionāru biedrības organizētais senioru literārās jaunrades prozas darbu konkurss par tēmu “Bez mīlestības nedzīvojiet…”  Konkursa mērķis - atbalstīt un aktivizēt senioru sociālās integrācijas procesu, dot iespēju pakavēties atmiņās, sniegt mūsdienīgu redzējumu, kā arī izteikt savu viedokli.  

Konkursam tika iesūtīti 17 radošie darbi - interesanti, savdabīgi, rezumējoši, filozofiski, jo arī mīlestība ir tik pat daudzveidīga. Atskatoties uz noieto ceļu, piedzīvoto un pārdzīvoto, vienmēr rodas iedvesma šķetināt atmiņu kamolu, kurā ietinies siltums, gaišums, labestība, pašatdeve un, protams, mīlestība. Saglabāt un sajust to caur gadiem.

Izvērtējot darbus, žūrijas komisija, laikraksta “Latgales Vietējā Avīze” žurnālistes Lidija Kirillova, Egija Terēze Jonāne, nominācijā “Mīlestība – reālistisks, patiess skatījums” par vislabāko atzina Valentīnas Madalānes radošo darbu – 1. vieta, nominācijā “Par filozofisku skatījumu uz dzīvi” Anatolija Briškas radošo darbu – 2. vieta un nominācijā “Mīlestība – mūža garumā” Valentīnas Karpušenko radošo darbu – 3. vieta.

Daudzi rakstījuši par attieksmi, mīlestību uz savu dzimto pusi, zemi, savu Latviju, savu Dzimteni. Dažiem autoriem žēl, ka daudzas vietas paliek tukšas, daži izjūt jaunatnes trūkumu, atzīstot, ka visskaistākā ir bērna un mātes mīlestība. Bērnība, dzimtās mājas – kas var būt vēl mīļāks un skaistāks!

Daudz sirsnīgu vārdu uzrakstīts par mīlestību pret darbu, veicamajiem pienākumiem. Ja darbs sagādā baudu, prieku, tad tas paveikts ar mīlestību. Arī strādāt vajag skaisti, tad var sagaidīt vēlamo rezultātu, savstarpēju sapratni, gūt mieru dvēselei, kolēģu un visas sabiedrības cieņu. 

Mīļi vārdi izteikti par dabu, kuru visi mīlam, kurā veldzējamies, uzkrājam spēkus, arī strādājam, muguru neatliekuši. Tā ir abpusēja mīlestība, jo daba ir dāsna, apveltot mūs ar savu bagātību.    

Katrs autors tika apbalvots ar Pateicību, ziediem un dāvaniņām. Pasākumu kuplināja ciemiņi - Līvānu novada senioru biedrības delegācija. Sveica arī Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītāja Sandra Sprindža.

Pasākuma noslēgumā izskanēja dziesmas, kas sasildīja dalībnieku sirdis. Galvenā atziņa – esiet viens otram kā māja, kuras pamatos ielikta ne tikai mīlestība, bet arī vēlme piedot, saprast, pieņemt, klausīties un dzirdēt. Mīlēt un būt mīlētam – šai mijiedarbībā slēpjas cilvēka dzīves augstākā jēga.