Preiļu novadā Iedzīvotājiem
Logo

2023. gada 13. novembrī plkst. 18.00 Preiļu novada Kultūras centrā Raiņa bulvārī 28 Preiļos notiks īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas, dabas parka “Cirīša ezers” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme. 

Plānu izstrādā Daugavpils Universitāte, adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400, www.du.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām piedaloties sanāksmē vai rakstiski līdz 2023. gada 20. novembrim, adresējot tos plāna izstrādes vadītājai Kristīnei Vilciņai: kivi@tvnet.lv, tālr. +371 26554868.

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta Daugavpils Universitātes īstenotā Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Dabas parka “Cirīša ezers” dabas aizsardzības plāna aktualizēšana” (projekta Nr.1-08/48/2023) īstenoto aktivitāšu ietvaros.

Papildu informācija

Plāna izstrādātājs: Daugavpils Universitāte
Kontaktpersona: Kristīne Vilciņa   
Tālr. +371 26554868
E-pasta adrese kivi@tvnet.lv