Veselība Iedzīvotājiem

Saeimā ceturtdien, 26. novembrī, pieņemtie grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” paredz COVID-19 izplatības inspirētu jaunu atbalsta instrumentu. Proti – sociāli apdrošinātai personai būs laikā terminētas tiesības uz vienreizēju slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendārajām dienām.

Pabalsta apmērs ir noteikts 60% apmērā no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Taču no slimības palīdzības pabalsta neieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli, ko ietur no slimības pabalsta.  Līdz ar to jaunais pabalsts finansiāli būtiski neatšķirsies no slimības pabalsta, ko vecāki patlaban saņem pašu vai bērnu slimības gadījumā.

Labklājības ministrija atgādina, ka vienreizējo slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendārajām dienām personai būs tiesības pieprasīt vienu reizi laikposmā no 2020. gada 30. novembra līdz 31. decembrim un vienu reizi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam, ja bērna vecākiem, ja viņš nevar strādāt attālināti un viņa aprūpējamais bērns ir vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot), vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, un ja bērni Covid-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi vai mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti

Slimības palīdzības pabalsts šajā laikā pienāktos arī atbalsta personai cilvēkam ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kuram pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu, bet kurš ar COVID-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru.

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, +371 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv