Sabiedrībā Iedzīvotājiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jaunus elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifus AS "Sadales tīkls" un AS "Augstsprieguma tīkls". Vērtēšanas gaitā tarifos iekļautās izmaksas būtiski samazinājušās, tomēr tās abiem operatoriem ir augstākas, nekā pašlaik esošajā tarifā ietvertās. Attiecīgi jaunie tarifi atstās ietekmi uz visiem lietotājiem – gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem. Abu operatoru jaunie tarifi stāsies spēkā š. g. 1. jūlijā.

"Kopš tarifu projektu iesniegšanas brīža  – pagājušā gada rudens – esam intensīvi strādājuši pie izmaksu izvērtēšanas, regulāri pieprasot abiem operatoriem sniegt izmaksu pamatojošos dokumentus un precizējošu informāciju. Lai arī tirgū energoresursu cenas ir stabilizējušās, ģeopolitiskā situācija ir atstājusi sekas uz visu tautsaimniecību kopumā, piemēram, kopējo cenu pieaugumu valstī. No kopējā izmaksu kāpuma nav spējis izvairīties neviens tautsaimniecības sektorā esošs uzņēmums, tostarp sistēmas operatori, kuru tarifi nebija mainīti jau vairākus gadus. Piemēram, AS "Sadales tīkls" gadījumā pēdējo reizi tarifs kāpis 2016. gadā. Sadarbībā ar iesaistītajām pusēm ir panākts labākais iespējamais risinājums, maksimāli samazinot negatīvo ietekmi uz mājsaimniecībām un uzņēmumiem," skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Galvenie ietekmējošie faktori AS "Sadales tīkls" tarifa kāpumam ir bijusi elektroenerģijas cena tirgū, par kādu operators iegādājies elektroenerģiju AS "Sadales tīkls" tehnoloģiskajam patēriņam un sistēmas uzturēšanai. AS "Sadales tīkls" tarifa pieaugumu tostarp ietekmējis AS "Augstsprieguma tīkls" pakalpojuma izmaksu pieaugums, kā arī vispārējais cenu pieaugums valstī un elektroenerģijas patēriņa kritums Latvijā ģeopolitisko un sociālo apstākļu ietekmē.

Ar detalizētu informāciju par elektroenerģijas sadales tarifu, tā plāniem u. c. aicinām iepazīties, skatot ŠEIT. 

Informāciju sagatavoja
Baiba Jakobsone
Sabiedrisko attiecību vadītāja
baiba.jakobsone@sprk.gov.lv
26331188
www.sprk.gov.lv