Pagastos Iedzīvotājiem

Lai nodrošinātu visiem Preiļu novada iedzīvotājiem vienotu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un nosacījumus, un sakarā ar līgumu, kas norādītājās teritorijās noslēgti ar patreizējo atkritumu apsaimniekotāju AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” termiņa beigām, sākot ar šī gada 1. novembri SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” uzsāks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu bijušajā Riebiņu novada un Aglonas pagasta teritorijā, pamatojoties uz pašvaldības deleģējuma līgumu ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”.

28. septembrī, kārtējā Preiļu novada domes sēdē tika apstiprināta jaunā maksa par atkritumu apsaimniekošanu, pamatojoties uz dažādu ieņēmumu un izdevumu pozīciju aprēķinu atkritumu apsaimniekošanas daļā, kā arī ņemot vērā jauno atkritumu apsaimniekošanas teritoriju pievienošanu kopējai apkalpošanas zonai. Jaunā atkritumu apsaimniekošanas maksa no 1. novembra būs 26,95 EUR/m3 (bez PVN).

Atkritumu apsaimniekošanas maksa sastāv no divām komponentēm:

  1. SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” daļa (ietilpst sadzīves atkritumu apsaimniekošana – savākšana, pārvadāšana, pārkraušana, uzglabāšana u. c.) – 13,68/m3 EUR (bez PVN);
  2. SIA “AADSO” daļa – tarifs, kas ietver Dabas resursu nodokli un nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, ko apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija – 13,27 EUR/m3 (bez PVN).

Jāatzīmē, ka SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” tarifa daļa līdz šim nav mainījusies kopš 2017. gada.

Savukārt, šī gada pakalpojuma maksas paaugstinājums SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” klientiem veidojās Dabas resursu nodokļa pieauguma (no 01.01.2023.) un SIA “AADSO” nešķiroto atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa paaugstinājuma rezultātā (no 01.08.2023.)

Plašāka informācija pieejama ŠEIT.

Līdz ar to SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” informē, ka Aglonas, Sīļukalna, Galēnu, Stabulnieku, Silajāņu, Rušonas un Riebiņu pagastu iedzīvotājiem būs nepieciešams noslēgt līgumus ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/41, lai no 1. novembra varētu pilnvērtīgi izmantot pakalpojumu. Sadarbībā ar pagastu pārvaldēm, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS tuvākajā laikā sniegs informāciju iedzīvotājiem sociālajā vidē par līgumu slēgšanas laiku un vietu.  

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa