Veselība

Sakot paldies par profesionalitāti ikdienas darbā, pašaizliedzību, ieguldījumu un izcilu veikumu kritiskos izsaukumos, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) apbalvojis vairāk nekā 100 savus darbiniekus no visas Latvijas. Par teicamu darbu godināti brigāžu mediķi, dispečeri, operatīvo transportlīdzekļu vadītāji, Specializētās medicīnas centra ārsti un personāls, kā arī citu dienesta struktūrvienību darbinieki.

 Pandēmijas un valstī noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu dēļ ik gadus dienestā ierastā svinīgā apbalvojumu pasniegšanas ceremonija, sanākot visiem kopā, šoreiz gan nenotika. Pie laureātiem apbalvojumi aizceļoja individuāli, jo atzinība un paldies vārdi nedrīkst palikt nepateikti.

 Sakot paldies par darbu un cildinot veikumu, apbalvoti ne vien tie dienesta darbinieki, kuri īpaši sarežģītās situācijās paveikuši visu iespējamo un neiespējamo, glābjot cilvēku dzīvības, bet arī tie, kuri ikdienā un daudzu gadu garumā savas zināšanas un enerģiju pašaizliedzīgi velta dienestam. Apbalvojumi pasniegti vairākās nominācijās – “Mūža ieguldījums”, “Par profesionalitāti”, “Par ieguldījumu”, “Par pašaizliedzību” un „Atzinības raksts”. Tos saņēma dienesta darbinieki no visas Latvijas – Rīgas, Cēsīm, Jelgavas, Valmieras, Saldus, Daugavpils, Rūjienas, Aizkraukles, Jēkabpils, Ogres, Talsiem, Liepājas, Priekules, Valkas, Siguldas, Madonas, Ērgļiem, Neretas, Aknīstes, Krāslavas, Rēzeknes, Kuldīgas, Ventspils, Ilūkstes un Viesītes.

Apbalvoto vidū ir mediķi, kuri strādājuši ļoti saspringtās un sarežģītās situācijās – šosejas mālā glābuši dzīvību mammai un jaundzimušajam priekšlaicīgās dzemdībās, kas notika divus mēnešus pirms noteiktā laika, pļavas vidū snieguši palīdzību pacientam, kuru ierāva siena presē, sadragājot vairākas ķermeņa daļas. Tāpat uzteikts brigāžu komandas darbs smagā ceļu satiksmes negadījumā, kurā dzīvībai bīstamas traumas guva pieci cilvēki, tostarp arī 3 gadus vecs bērns. Drosme vienlaikus novērtēta arī tajās situācijās, kad nācies strādāt saspringtos un sarežģītos apstākļos. Godināti mediķi, kuri veica atdzīvināšanas pasākumus kādam vīrietim meža biezoknī, kādām strādniekam jaunbūvē uz sastatnēm vairāku metru augstumā un kādam 14 gadus vecam bērnam uz veca un bīstama dzelzceļa tilta konstrukcijas upmalā, mediķiem pašiem jebkurā mirklī riskējot iekrist ūdenī.

Par profesionalitāti uzteikti brigāžu mediķi, kuri, glābjot ne viena vien pacienta dzīvību, teicami organizē savas komandas darbu, operatīvo transportlīdzekļu vadītāji, kuri sniedz visu nepieciešamo atbalstu brigādēm, kā arī vadības centra darbinieki, kuri rūpējas, lai dienesta darbs noritētu raiti un mediķiem būtu viss nepieciešamais. Īpaši godināti arī tie darbinieki, kuri dienestam veltījuši savu mūžu, strādājot tajā vairāk nekā 25 gadus, kā arī tie, kuri iniciē arvien jaunas idejas dienesta darba uzlabošanai, kā arī ar aizrautību un entuziasmu ievada darbā  jaunos kolēģus.

 Foto kolāža video formātā ar apbalvotajiem dienesta darbiniekiem: http://bit.ly/NMPDapbalvojumi

NMPD apbalvojumus ieguvušo personu saraksts

Apbalvojumu “Mūža ieguldījums” piešķir dienesta darbiniekiem pēc 25 nostrādātiem gadiem, godinot ilgo darba mūžu, godprātīgi un izcili veicot savus amata pienākumus

Šis apbalvojums piešķirts:

 • Inesei Ērikai Akmenei, Rīgas reģionālā centra Imantas brigāžu atbalsta centra speciālistei NMP brigāžu atbalsta jautājumos;
 • Mirandai Šmitei, Vidzemes reģionālā centra Cēsu brigāžu atbalsta centra galvenajai ārsta palīdzei;
 • Intai Habibuļinai, Zemgales reģionālā centra Jelgavas brigāžu atbalsta centra speciālistei NMP brigāžu atbalsta jautājumos;
 • Jūlijai Vilks, Specializētās medicīnas centra kardioloģei.

Apbalvojumu “Par ieguldījumu” piešķir par nozīmīgu ieguldījumu dienesta darbības pilnveidošanā. Tas var būt gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša uz dienesta pilnveidi vērsta darbība. Šis apbalvojums piešķirts:

 Ilanai Magrinai, Latgales reģionālā centra galvenajai ārsta palīdzei;

 • Jānim Šķensbergam, Specializētās medicīnas centra vecākajam ārsta palīgam medicīniskā nodrošinājuma jautājumos;
 • Drosmai Bredikai, Grāmatvedības nodaļas vadītājai-galvenajai grāmatvedei;
 • Ilonai Ķirsei, Personāla vadības un attīstības nodaļas vecākajai speciālistei personāla vadības jautājumos;
 • Inesei Vērdiņai, Lietvedības nodaļas vadītājai;
 • Dainai Ramanei, Vidzemes reģionālā centra vecākajai ārsta palīdzei;
 • Tonijam Galanderam, Zemgales reģionālā centra Jelgavas brigāžu atbalsta centra ārsta speciālista brigādes NM ārsta palīgam;
 • Rustamam Junusovam, Zemgales reģionālā centra Jelgavas brigāžu atbalsta centra brigādes vadītājam – NM ārsta palīgam;
 • Gintam Reinsonam, Jelgavas pilsētas pašvaldības operatīvās informācijas centra vadītājam.

Apbalvojumu “Par profesionalitāti” piešķir par godprātīgu un augsti profesionālu amata pienākumu veikšanu, ar savu personīgo piemēru stiprinot iestādes reputāciju un profesionālo tēlu. Šis apbalvojums piešķirts:

 • Intam Sālavam, Kurzemes reģionālā centra Saldus NMP punkta OMT vadītājam;
 • Innai Gavrilovai, Latgales reģionālā centra Daugavpils brigāžu atbalsta centra ārsta speciālista brigādes vadītājai – NM ārstei, anestezioloģei;
 • Santai Dombrovskai, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei;
 • Sergejam Pavlovam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Krasts” speciālistam NMP brigāžu atbalsta jautājumos;
 • Oksanai Rozgonai, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei;
 • Jūlijai Treijai, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Imanta” speciālistei NMP brigāžu atbalsta jautājumos;
 • Ievai Jansonei, Specializētās medicīnas centra NM ārsta palīdzei;
 • Elgai Fogelmanei, Attīstības plānošanas departamenta medicīnas statistiķei;
 • Mārītei Jēkabsonei, Finanšu plānošanas un analīzes nodaļas vadītājai;
 • Anitai Kreicbergai, Grāmatvedības nodaļas vecākajai grāmatvedei;
 • Gunāram Streļčikam, Vidzemes reģionālā centra Cēsu brigāžu atbalsta centra brigādes vadītājam – NM ārsta palīgam.

Apbalvojumu “Par pašaizliedzību” piešķir par pašaizliedzīgu rīcību, nodrošinot neatliekamo medicīnisko palīdzību īpašos, sarežģītos un neikdienišķos apstākļos vai situācijās, kas apdraud paša palīdzības sniedzēja dzīvību un veselību. Šis apbalvojums piešķirts:

 • Ivetai Reiziņai, Vidzemes reģionālā centra Rūjienas NMP punkta brigādes vadītājai – vecākajai NM ārsta palīdzei;
 • Mihailam Krivucam, Vidzemes reģionālā centra Rūjienas NMP punkta OMT vadītājam;
 • Aivijai Bankevicai, Zemgales reģionālā centra Aizkraukles NMP punkta brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei;
 • Beātei Vītoliņai, Zemgales reģionālā centra Aizkraukles NMP punkta medicīnas asistentei;
 • Andrim Lapsam, Zemgales reģionālā centra Jēkabpils brigāžu atbalsta centra OMT vadītājam;
 • Līvai Zebauerei, Zemgales reģionālā centra Aizkraukles NMP punkta brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei;
 • Jānim Sovānam, Zemgales reģionālā centra Aizkraukles NMP punkta OMT vadītājam;
 • Gatim Ķiršakmenim, bijušajam Zemgales reģionālā centra ārstam;
 • Emīlijai Bērziņai, Zemgales reģionālā centra Jelgavas brigāžu atbalsta centra brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei;
 • Raimondam Ābelem, Zemgales reģionālā centra Ogres NMP punkta OMT vadītājam;
 • Dmitrijam Semjonovam, Zemgales reģionālā centra Jelgavas brigāžu atbalsta centra ārsta-speciālista brigādes vadītājam – NM ārstam, anesteziologam;
 • Artūram Sņetkovam, Zemgales reģionālā centra Jelgavas brigāžu atbalsta centra brigādes vadītājam – NM ārsta palīgam.

Apbalvojumu “Atzinības raksts” piešķir par konkrētos gadījumos apliecinātu augstu profesionalitāti neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšanā vai nodrošināšanā īpaši kritiskās situācijās, spējot pieņemt tūlītējus, atbildīgus un atbilstošus lēmumus, lai glābtu un saglabātu pacientu dzīvības. Šis apbalvojums piešķirts:

 • Leldei Panižnikai, Kurzemes reģionālā centra Talsu NMP punkta brigādes vadītājai – vecākajai NM ārsta palīdzei;
 • Ainaram Kalpmanim, Kurzemes reģionālā centra Talsu NMP punkta OMT vadītājam;
 • Artemijam Hromovskiham, Kurzemes reģionālā centra Liepājas brigāžu atbalsta centra brigādes vadītājam – NM ārsta palīgam;
 • Valteram Kalniņam, Kurzemes reģionālā centra Liepājas brigāžu atbalsta centra ārsta palīgam;
 • Jānim Cešķim, Kurzemes reģionālā centra Liepājas brigāžu atbalsta centra OMT vadītājam;
 • Valērijai Sovkovai, Kurzemes reģionālā centra Liepājas brigāžu atbalsta centra brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei;
 • Jānim Kalneniekam, Kurzemes reģionālā centra Liepājas brigāžu atbalsta centra ārsta palīgam;
 • Laurim Vītolam, Kurzemes reģionālā centra Priekules NMPP punkta OMT vadītājam;
 • Aleksandram Černihovičam, Latgales reģionālā centra Daugavpils brigāžu atbalsta centra ārstam;
 • Jekaterinai Rinkevičai, Latgales reģionālā centra Daugavpils brigāžu atbalsta centra brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei;
 • Vjačeslavam Meļentjevam, Latgales reģionālā centra Daugavpils brigāžu atbalsta centra vecākajam OMT vadītājam;
 • Igoram Čepelovam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” ārstam;
 • Aleksejam Čuprakovam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” OMT vadītājam;
 • Maijai Latkovskai, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” ārstei;
 • Jānim Seilim, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” medicīnas asistentam;
 • Normundam Ašmanim, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” OMT vadītājam;
 • Inesei Kažociņai, Vidzemes reģionālā centra Valkas NMP punkta brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei;
 • Hristīnai Šķērstai, Vidzemes reģionālā centra Valkas NMP punkta brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei;
 • Dzintaram Stūrim, Vidzemes reģionālā centra Valkas NMP punkta OMT vadītājam;
 • Initai Liepiņlauskai, Vidzemes reģionālā centra Cēsu brigāžu atbalsta centra speciālistei NMP brigāžu atbalsta jautājumos;
 • Laurai Virsniecei, Vidzemes reģionālā centra Siguldas NMP punkta brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei;
 • Kasparam Jansonam, Vidzemes reģionālā centra Siguldas NMP punkta vecākajam OMT vadītājam;
 • Dmitrijam Sergejevam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” ārsta-speciālista brigādes vadītājam;
 • Raitim Suhinam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” NM ārsta palīgam;
 • Santai Puriņai, Vidzemes reģionālā centra Cēsu brigāžu atbalsta centra brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei;
 • Lanai Burdeiko, Vidzemes reģionālā centra Cēsu brigāžu atbalsta centra medicīnas asistentei;
 • Igoram Sverņikovam, Vidzemes reģionālā centra Cēsu brigāžu atbalsta centra OMT vadītājam;
 • Kitijai Rutkastei, Vidzemes reģionālā centra Madonas brigāžu atbalsta centra brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei;
 • Mārim Simsonam, Vidzemes reģionālā centra Ērgļu NMP punkta brigādes vadītājam – NM ārsta palīgam;
 • Staņislavam Kovaļevskim, Vidzemes reģionālā centra Ērgļu NMP punkta OMT vadītājam;
 • Initai Moisejevai, Zemgales reģionālā centra Neretas NMP punkta brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei;
 • Kristīnei Putniņai, Zemgales reģionālā centra Neretas NMP punkta brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei;
 • Sigurdam Grossam, Zemgales reģionālā centra Neretas NMP punkta OMT vadītājam;

Apbalvojumu “Par ilggadību” piešķir dienesta darbiniekiem, sasniedzot 25 gadu darba stāžu. Šis apbalvojums piešķirts:

 • Ligitai Vecvagarei, Zemgales reģionālā centra Aknīstes NMP punkta brigādes vadītājai – vecākajai NM ārsta palīdzei;
 • Guntim Podānam, Zemgales reģionālā centra Jēkabpils brigāžu atbalsta centra OMT vadītājam;
 • Sigurdam Grossam, Zemgales reģionālā centra Neretas NMP punkta OMT vadītājam;
 • Reinim Škutelim, Zemgales reģionālā centra Jēkabpils brigāžu atbalsta centra speciālistam OMT nodrošinājuma jautājumos;
 • Annai Naidenokai, Latgales reģionālā centra Krāslavas NMP punkta brigādes vadītājai – NMP ārsta palīdzei;
 • Nadeždai Kašihinai, Latgales reģionālā centra Rēzeknes brigāžu atbalsta centra brigādes vadītājai – NMP ārsta palīdzei;
 • Ingunai Berķei, Vidzemes reģionālā centra Madonas brigāžu atbalsta centra brigādes vadītājai – NMP ārsta palīdzei;
 • Brigitai Jansonei, Kurzemes reģionālā centra, Kuldīgas brigāžu atbalsta centra brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei;
 • Lailai Priediņai, Kurzemes reģionālā centra, Kuldīgas brigāžu atbalsta centra brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei;
 • Mārtiņam Blūmam, Kurzemes reģionālā centra Liepājas brigāžu atbalsta centra OMT vadītājam;
 • Pjotram Podgurskim, Kurzemes reģionālā centra Ventspils brigāžu atbalsta centra brigādes vadītājam – NM ārsta palīgam;
 • Andim Trumsiņam, Kurzemes reģionālā centra Kuldīgas brigāžu atbalsta centra OMT vadītājam;
 • Sigitai Bleikšai, Kurzemes reģionālā centra Talsu NMP punkta brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei;
 • Ingunai Zaķei, Kurzemes reģionālā centra Talsu NMP punkta brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei;
 • Ingai Ruhļdko, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Purvciems” intensīvās terapijas brigādes vadītājai – NM ārstei;
 • Arje Ferberam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” reanimācijas brigādes vadītājam – NM ārstam, anesteziologam- reanimatologam;
 • Arnim Viļļam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Imanta” OMT vadītājam;
 • Olgai Akiņšinai, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Krasts” vecākajai ārsta palīdzei;
 • Nataļjai Aščeulovai, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Krasts” intensīvās terapijas brigādes vadītājai – NM ārstei;
 • Nataļjai Ulmanei, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Purvciems” vadītājai, NM ārstei;
 • Ģirtam Vējiņam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Purvciems” vecākajam ārsta palīgam;
 • Andrim Zarovskim, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Purvciems” intensīvās terapijas brigādes vadītājam – NM ārstam;
 • Vladimiram Krasņikam, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” reanimācijas brigādes vadītājam – NM ārstam, anesteziologam- reanimatologam;
 • Larisai Sokoļņikovai, Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Imanta” apkopējai;
 • Ārijai Platacei, Specializētās medicīnas centra vadības dispečerei – NM ārsta palīdzei;
 • Jānim Šķensbergam, Specializētās medicīnas centra vecākajam ārsta palīgam medicīniskā nodrošinājuma jautājumos;
 • Karīnai Vasiļauskai, Operatīvās vadības centra vecākajai dežūrārstei;
 • Silvijai Āriņai, Operatīvās vadības centra dispečerei;
 • Aijai Čeirānei, Operatīvās vadības centra galvenajai dežūrārstei;
 • Jolantai Līcītei, Operatīvās vadības centra galvenajai dežūrārstei;
 • Anitai Ružai, Operatīvās vadības centra vecākajai dežūrārstei;
 • Stellai Sirkinai, Operatīvās vadības centra vecākajai dežūrārstei;
 • Anželai Petrovskai, Operatīvās vadības centra galvenajai dispečerei;
 • Ingūnai Ugainei, Operatīvās vadības centra vecākajai dispečerei;
 • Aijai Laiveniecei, Operatīvās vadības centra vadības dispečerei;
 • Drosmai Bredikai, Grāmatvedības nodaļas vadītājai-galvenajai grāmatvedei;
 • Olgai Jansonei, Grāmatvedības nodaļas vecākajai grāmatvedei;
 • Igoram Bobrovam, Operatīvā darba organizēšanas nodaļas vadītājam;
 • Inārai Kubliņai, Medicīniskās kvalitātes un kvalifikācijas vadības centra ārstei-ekspertei;
 • Andrim Velzetam, OMT pārvaldības nodaļas remontzonas vadītājam;
 • Nikolajam Zathejevam, bijušajam Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Centrs” OMT vadītājam;
 • Igoram Gabrenam, bijušajam Latgales reģionālā centra, Ilūkstes NMP punkta brigādes vadītājam – NM ārsta palīgam;
 • Pāvelam Kaļinovam, bijušajam Rīgas reģionālā centra speciālistam sakaru nodrošinājuma jautājumos;
 • Andrim Davidānam, bijušajam Zemgales reģionālā centra Viesītes NMP punkta OMT vadītājam;
 • Aļģim Knietam, Kurzemes reģionālā centra Liepājas brigāžu atbalsta centra speciālistam OMT nodrošinājuma jautājumos.

Informāciju sagatavoja:
Arita Freimane
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
Galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67337009
prese@nmpd.gov.lv
Twitter: @NMPdienests