Pagastos

Sākot ar 2022. gada 1. septembri SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” uzsāks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novada Upmalas, Vārkavas un Rožkalnu pagastos. Lūgums šo pagastu iedzīvotājiem, kuri ir jau noslēguši līgumus ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” iepazīties ar nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas grafiku!

Lūdzam ievērot šo grafiku un atkritumu izvešanas dienā novietot konteinerus blakus brauktuvei (iela, ceļš ārpus iežogotas teritorijas) vietā, kas saskaņota ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, un kuras segums un izmēri ir atbilstoši kravas transporta pārvietošanās vajadzībām. Konteineri ir jānovieto attiecīgajās vietās līdz plkst. 7.00 no rīta! Atgādinām, ka nav pieļaujama konteinera piepildīšana virs konteinera tilpuma un atkritumu maisiņu novietošana blakus konteineram! Ja Jūs vēl neesat noslēguši līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, tos var noslēgt:

  • SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļā, Rīgas ielā 4, Preiļos, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (plkst. 12.00-13.00 pusdienu pārtraukums);
  • Upmalas pagasta pārvaldē, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, pie sekretāres Antoņinas Rusiņas, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās – ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 (plkst. 12.00-13.00 pusdienu pārtraukums);
  • elektroniski – sūtot iesniegumu uz e-pastu psaimnieks@preili.lv, to saskaņojot un parakstot līgumu ar drošu elektronisku parakstu (iesnieguma veidlapa pieejama SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” mājaslapā);

Lūdzam pagastu iedzīvotājus būt atsaucīgiem un laicīgi noslēgt līgumus! Sīkāka informācija zvanot SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļai, tālr. +371 29420721, vai rakstot uz e-pastu ps.atkritumi@preili.lv.