Sabiedrībā Iedzīvotājiem

Nedēļas nogalē, 16. un 17. janvārī, daudzviet pasaulē, tostarp Latvijā, notiks ziemojošo ūdensputnu uzskaite. Lai ziemojošo ūdensputnu vērošana izdotos, Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir sagatavojusi praktiskus ieteikumus, ko ieteicams ņemt vērā, pirms doties dabā.

 “Ziemojošo ūdensputnu uzskaite ir starptautisks sabiedriskā monitoringa projekts, kas norisinās jau kopš pagājušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem. Latvijā tā notiks jau 46. reizi ar mērķi apzināt, kādi, kur un cik ūdensputni ziemo Latvijā, ilgtermiņā ornitologiem ļaujot analizējot šo putnu sugu un skaita svārstības gan vietējā, gan starptautiskā kontekstā,” skaidro ziemojošo ūdensputnu uzskaites koordinatore Latvijā ornitoloģe Antra StīpnieceLatvijas Ornitoloģijas biedrības prezidente, uzsverot, ka pētniekiem vērtīga ir arī tā informācija, ja konkrētais ūdensputns kādā vietā ir speciāli meklēts, bet nav novērots.

 Lai izdotos saskaitīt pēc iespējas vairāk ziemojošo ūdensputnu, ornitologs Ruslans Matrozis aicina šai uzskaitei sagatavoties: “Ja iespējams, ieteicams novērtēt situāciju zināmajās ūdensputnu pulcēšanās vietās vēl pirms uzskaites veikšanas, lai uzskaites dienās pievērstu uzmanību jau agrāk tur novērotajām sugām un putnu skaitam. Turklāt jāņem vērā, ka ūdensputni dienas gaišo laiku izmanto, galvenokārt lai barotos. Nakšņošanas un barošanās vietas var būt dažādas, un putni ir spiesti regulāri mērot kādu attālumu, meklējot jaunu vai lidojot uz zināmu barošanās vietu.”

  1. Noskaidro tuvākās neaizsalušās ūdenstilpes atrašanās vietu! Jūras piekraste, neaizsalstoši dīķi, ezeri, upes, grāvji, vecupes, avotāji un citas līdzīgas vietas. Ūdensputnus var novērot arī neierastās vietās un ne obligāti tas būs pie ūdeņiem.
  2. Noskaidro laikapstākļu prognozi! Stiprs vējš un ūdens līmenis var būtiski ietekmēt vairāku sugu barošanās un uzturēšanās vietas izvēli.
  3. Izvēlies piemērotu diennakts stundu! Nakšņošanas un barošanās vietas ūdensputniem var atšķirties. Barības meklējumos no nakšņošanas vietām putni agri no rīta var aizlidot, piemēram, uz neaizsalušām lauksaimniecības zemēm, bet vakarpusē atgriezties. Pilnīgākus datus par putnu populācijām iespējams iegūt to nakšņošanas vietās.
  4.  Pievērs uzmanību barošanās vietai! Gārņi, gulbji, zosis un citi ar ūdeņiem saistīti putni ūdenstilpes bieži vien izmanto tikai nakšņošanai, bet gaišajā laikā barojas lauksaimniecības zemēs.
  5.  Nofotografē vai nofilmē putnu baru! Fotogrāfija vai uzfilmēti kadri var palīdzēt ne tikai precīzāk noskaidrot novēroto putnu skaitu, bet arī vecuma un dzimumu sadalījumu, piemēram, atpazīstot tēviņus un mātītes. Turklāt tas var palīdzēt noskaidrot arī to putnu sugas, kuras uz vietas nav izdevies atpazīt.
  6.  Mācies pamanīt putna klātbūtni! Viens no veidiem, kā noskaidrot, piemēram, reti ieraugāmā lielā dumpja klātbūtni tuvumā ir pamanīt ūdensputna pēdas dubļos vai sniegā. Ja pamani pēdas, nofotografē tās. Ziemojošos bridējputnus, piemēram, vistilbi vai mērkaziņu, pamanīt var palīdzēt to knābju atstātie caurumiņi dubļos vai sniegā.
  7.  Pārliecinies par savu, līdznācēju un arī putnu drošību, atrodoties ūdenstilpju tuvumā! Lieki neriskē, tiecoties pietuvoties putnam. Saudzē arī putnu, lieki to netraucējot, to uzturēšanās vietā. Ziemas sezonā putni ir tramīgāki, jo tas ir laiks, kad ir grūtāk sagādāt barību, ir bargāki laikapstākļi un ir ierobežotas vietas mainīt ziemošanas vietu, pakļaujot sevi arī plēsēju nagiem.

Ūdensputnu novērojumus ikviens aicināts ziņot portālā www.dabasdati.lv vai mobilajā lietotnē Dabasdati.lv, kur arī meklējama detalizēta informācija par dalību uzskaitē. Lai uzskaitē varētu piedalīties arī iesācēji putnu vērošanā, ir sagatavota praktiska darba lapa “Mana pirmā ziemojošo ūdensputnu uzskaites lapa”, ko ikviens var lejuplādēt un izmantot, dodoties dabā, neaizmirstot pēc iespējas precīzi fiksēt ģeogrāfiskās koordinātas veiktajam novērojumam, lai tas būtu noderīgs un vērā ņemams ziņojums ornitologiem.

Savukārt videostāstā “Ziemojošo ūdensputnu uzskaite” iespējams uzzināt gan šīs uzskaites vēsturisko izcelsmi un mērķus, gan iepazīt ziemas viesi – ūdensstrazdu. Tematiski raksti par ziemojošo ūdensputnu uzskaitēm lasāmi jaunākajā žurnāla “Putni dabā” numurā.

Ziemojošo ūdensputnu uzskaites ir starptautiskā sabiedriskā monitoringa projekts, ko koordinē organizācija “Wetlands International” un kopš 2016. gada kā Latvijas bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas sastāvdaļu atbalsta Dabas aizsardzības pārvalde.

Informācija sagatavota Latvijas Ornitoloģijas biedrības izglītības programmas “Putni un mēs” īstenotā projekta “Putna stunda” ietvaros ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu.

Par Latvijas Ornitoloģijas biedrību
Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) ir lielākā dabas organizācija Latvijā, kura pateicoties aptuveni 600 biedriem, veic savvaļas putnu izpēti un tiecas saglabāt to dzīvotnes Latvijā, rūpējoties par dabas daudzveidību cilvēku un putnu labklājības vārdā. Par putnu daudzveidību iestājas kopš 1985. gada. Izdod vienīgo žurnālu par putniem latviešu valodā “Putni dabā”.  Ir starptautiskās putnu aizsardzības organizācijas “BirdLife International” pārstāvis Latvijā. Plašāk: www.lob.lv un Facebook.com/LOB.LV.

Informāciju sagatavoja:

Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības komunikācijas speciāliste
Mob. tālr. +371 29683396 | E-pasts: kitija@lob.lv