Preiļu novadā

25. marta Preiļu novada domes sēdē pieņemts lēmums atkārtoti apstiprināt Natāliju Rivžu Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem.

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 10. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. punktā norādītajam Natālija Rivža atbilst prasībām atkārtotai apstiprināšanu bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā, ir izgājusi apmācību procesu un N. Rivžai ir pieredze bāriņtiesas darbā.

Lēmums pieņemts saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9. panta ceturto daļu un pamatojoties uz pašvaldības pieprasīto un saņemto Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu par Preiļu novada bāriņtiesas darba izvērtējumu pēdējo triju gadu periodā. Atzinumā norādīts, ka pašvaldībai nepieciešams nodrošināt mērķtiecīgi organizētu konsultatīvu, izglītojošu un psiholoģisku atbalstu bāriņtiesas locekļiem, lai pilnveidotu viņu profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti. Atsevišķās pārbaudītajās lietās konstatēti atsevišķi normatīvo aktu pārkāpumi un nepietiekama bērnu vislabāko interešu un tiesību aizsardzības uzraudzīšana, kā arī aicinājums pašvaldībai sadarbībā ar Bāriņtiesu un Labklājības pārvaldi sekmēt audžuģimeņu jautājuma aktualizēšanu.

Natālija Rivža pirmoreiz ievēlēta amatā 2016. gada 26. februārī. No 2020. gada 12. septembra līdz 2022. gada 11. martam N. Rivža atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. N. Rivžas prombūtnes laikā ar 2020. gada 28. maija domes lēmumu  par Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju apstiprināta Valentīna Krīvāne.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste