Pagastos Sabiedrībā

Skaisti, ar dažādu pasākumu kopumu ir aizritējuši Aizkalnes  pagasta svētki, kuru noslēgumā, 30. jūlija pēcpusdienā, rožu ieskautā, muzikāli romantiskā gaisotnē noritēja Rožu dārza svētki “Jasmuižā”. Pasākums notika Preiļu novada pašvaldības atbalstītajā un Viduslatgales pārnovadu fonda organizētajā Mazo grantu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi - 2023” ietvaros. Projekta iesniedzējs - biedrība Sabiedriskais centrs “Aizkalne”, ciešā sadarbībā ar Raiņa muzeja “Jasmuiža” kolektīvu.

Svētku sākumā uzstājās tautā iemīļots mākslinieks Juris Hiršs, kurš skatītājus priecēja ar saviem humoristiskajiem stāstiem “iz dzīves” un skaistām, liriskām melodijām, kurām klātesošie varēja dziedāt līdzi.

Rožu speciālistes Aira Gribonika-Upeniece un Ināra Ivanova stāstīja un rādīja visu, kas saistīts ar rozēm. Rožu tematikai tika veltīta pat populāra dziesma Airas izpildījumā. Tāpat arī visu pasākuma laiku bija iespēja iegādāties sev tīkamas un pašas skaistākās rozes un saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Paralēli norisinājās aktivitātes radošajās darbnīcās, kur tikai veidoti skaisti darbiņi no dažādiem materiāliem, smaržīgas ziepītes rožu formā, dažādu ziedu formiņās tika darinātas vaska svecītes, ierosmei skaisti dekorēt pašu gatavotus kulinārijas izstrādājumus lieti noderēs saldo un garšīgo cukura mastikas rozīšu apguves prasmes. Visu pašu rokām darināto varēja ņemt līdzi atmiņai par pasākumu. Visvairāk, protams, darbnīcas patika bērniem. “Jasmuižas” viesi varēja cienāties arī ar Preiļu pludmales kafejnīcas “Pampūkas” gardumiem.

Lielu pasākuma apmeklētāju interesi un apbrīnu izraisīja novada un Aizkalnes pagasta rožu mīļotāju dārzos augošo  rožu izstāde. Katrai rozītei klāt bija šķirnes nosaukums un audzētāja vārds. Šeit lieliski varēja izraudzīties sev tīkamu rozīti, lai vēlāk varētu sameklēt un iegādāties tieši šo sķirni. Paldies par visa šī skaistuma izrādīšanu pieredzējušajiem  rožu audzētājiem Vitai Pastarei, Zigrīdai un Valdim Volontiem no Preiļiem un Inesei Konstantinovai un Pēterim Rožinskim no Aizkalnes pagasta.

Lai gan Raiņa muzeja teritorijā vēl līdz šim nav tapis krāšņs un ziedošs rožu dārzs, šis projekts dos ierosmi tādu izveidot un aizsākt Dārza svētku tradīciju Aizkalnes pagastā. Pasākuma laikā rožu dārza veidošanai tika ziedotas deviņas rozes. Tas ir labs sākums kaut kam patiesi skaistam. Ir jauki, ka par projekta līdzekļiem var iegādāties vai uzcelt ko konkrētai vietai praktisku un nepieciešamu, bet tikpat ļoti vajadzīgi arī šādi skaisti un iedvesmojoši mirkļi, kas dod prieku dvēselei.

Vēl lielāks prieks ir par to, ka projekts tapa darbojoties visiem kopā. Svētkus veidojot, Aizkalnes Sabiedriskajam centram un Raiņa muzeja radošajām meitenēm pievienojās pagasta pārvaldes darbinieki, Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde. Par projekta finansējuma nodrošināšanu liels paldies Preiļu novada pašvaldībai, par iespēju startēt konkursā Viduslatgales pārnovadu fonda meitenēm un par muzikālo noformējumu, kā vienmēr, paldies Jānim Ziedam-Ziediņam, par meistarklašu vadīšanu Guntim Skuķim, Anitai Punculei un Solvitai Kleinartei, kura arī vadīja Dārza svētku norisi. Sirsnīgs paldies arī visiem mūsu centra brīvprātīgajiem palīgiem, kuri vajadzīgajā brīdi vienmēr bija klāt. Un, protams, paldies visiem burvīgajiem un pozitīvajiem pasākuma apmeklētājiem!