Pamatekspozīciju apskati Muzejos

Vēstures pamatekspozīcija “Muzeja stāsti Latvijai”

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā 2018. gada rudenī tika atklāta jaunā ekspozīcija “Muzeja stāsti Latvijai”, kuru veido deviņi atsevišķi stāsti par Preiļu kā apdzīvotas vietas vēsturisko ainu no senākajiem laikiem līdz mūsdienām. Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma” finansiālam atbalstam, ar moderno tehnoloģiju sniegtajām iespējām atrisināts lauksaimniecības attīstībai novadā veltītais ekspozīcijas stāsts “Mana vectēva dzīve vecajā līdumā…”.

Jaunajā ekspozīcijā caur Preiļu novada vēstures materiālajām liecībām un cilvēku dzīvesstāstiem tiek atspoguļoti Latgales pagātnē zīmīgi notikumi, kas ir veidojuši šodienas Latvijas cilvēka dzīves uztveri un viņa vērtības. Ekspozīciju veido deviņi atsevišķi un dizainā atšķirīgi stāsti, kuri kopumā sniedz informāciju par Preiļu zemes  veidošanos un attīstību no vēlā dzelzs laikmeta līdz mūsdienām: Bagātā latgaliete, Muižnieku laikmets, Mana vectēva dzīve vecajā līdumā, Kalējs kala, Latgales brīvības ceļš, Preiļu tirgū, Karoga stāsts, Kas tas ir – kolhozs, Brīvība ielās.

Pateicoties izmantotajiem moderno tehnoloģiju risinājumiem, ekspozīcijas sadaļā “Mana vectēva dzīve vecajā līdumā…” apmeklētājiem ir iespēja iepazīt un arī izjust Latgales zemnieku dzīvi un sadzīvi ne tikai apskatot vēstures materiālās liecības, bet arī ar vizuālo efektu, attēlu un skaņu projekciju palīdzību. Centrālais priekšmets ir uz rotējoša pamata novietotais keramiķa Antona Ušpeļa (1944–2015) darinātais māla trauks ar septiņām cilnī veidotām zemnieka darba dzīves rituma ainām. Visas cilnī veidotās ainas tiek projicētas uz ekrāna un papildinātas ar zemnieku dzīves darba ainu vizuālajām projekcijām no Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja fotogrāfiju kolekcijām. Apmeklētāju uzmanību īpaši piesaista vizuālās komunikācijas risinājums “Zelta graudi”, kas atspoguļo smagā zemnieka darba galarezultātu – no griestu stūrī novietotām graudu uzglabājamām vācelēm uz dzirnakmeņa birst “zelta” labības graudi.

Ekspozīcijā “Muzeja stāsti Latvijai” atspoguļotos stāstus paredzēts laika gaitā papildināt ar jaunām tematiskajām šķautnēm, tostarp izmantojot moderno tehnoloģiju risinājumus. Tādā veidā izstāde nebūs statiska un pastāvīga, bet gan atjaunojama un uzlabojama.

Adrese:

Raiņa bulvāris 28, Preiļi