Nevalstiskajās organizācijās Pagastos

18. martā Vārkavas muižas pilī notika svinīgs pasākums – Mecenātu vakars “Līdzdalība rada brīnumus!”, kura mērķis bija pateikties aktīvākajiem vietējiem Rožkalnu, Upmalas un Vārkavas pagastu iedzīvotājiem par ziedošanu, līdzdalību, atsaucību un aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs pagastos. Pasākumu rīkoja Viduslatgales pārnovadu fonds, Rožkalnu, Upmalas un Vārkavas pagastu pārvaldes un biedrība “Jaunvide”.

Saviesīgo pasākumu pateicību saņēmēji, draugi un citi interesenti tika aicināti baudīt pie skaisti klātiem tējas galdiņiem (paldies pagastu pārvaldēm!). Klātesošos uzrunāja Viduslatgales pārnovadu fonda vadītāja Evija Gurgāne, pagastu pārvaldnieces Inta Kivleniece un Skaidrīte Medne, un 14. Saeimas deputāte Anita Brakovska. Pasakoties par ziedošanu, atsaucību un līdzdalību vietējās norisēs, Rožkalnu, Upmalas un Vārkavas pagastu iedzīvotājiem tika pasniegti pateicības raksti. Pateicības saņēma Upmalas pagasta labdari: biedrība “Jaunvide”, Jānis Skutelis, Marija Gavare, Valentīna Mačāne, Solvita Čaunāne un Raivis Dambītis. No Rožkalnu pagasta pateicība tika izteikta biedrībai “Vārkavas novada pensionāri”, Sandim Somam, Atim Jaudzemam, Ivetai Somei un Zigfrīdam Ancānam. Par aktīvu līdzdalību vietējās kopienas norisēs un iniciatīvu īstenošanu pateicības rakstus saņēma arī 14. Saeimas deputāte Anita Brakovska un Vārkavas pagasta aktīvisti: Gunita un Jānis Gavari, Jeļena Kukore, “Ģimenes palīdzības centrs “Ligzda””, z/s “Sermuļi”, Iveta Znotiņa un Jānis Usāns.

Biedrības “Jaunvide” valdes priekšsēdētāja Dagnija Dudarjonoka informēja par Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītā projekta “Speram soli uz priekšu!” rezultātiem un aicināja visus būt atsaucīgiem un darbīgiem arī turpmāk.

Par pasākuma svinīgo atmosfēru parūpējās Vanagu vokālais ansamblis “Dziedi līdzi” (vad. Inga Kūkusiliņa) un svētku sajūtu uzbūra iluzionists Vadim Master.

Pasākumu finansēja Aktīvo iedzīvotāju fonds no EEZ un Norvēģijas granta līdzekļiem, kā arī Vārkavas, Upmalas un Rožkalnu pagastu pārvaldes.

Informāciju sagatavojusi

biedrība “Jaunvide”

Fotogrāfiju autore:

Egita Terēze Jonāne