Preiļu novadā Sabiedrībā

Lai sniegtu bērniem iespēju vairāk laika pavadīt svaigā gaisā, veicot dažādas āra aktivitātes, mācoties un darbojoties radoši, kā arī svinēt lielākus un mazākus svētkus, Preiļu novada pašvaldības PII “Pasaciņa” vecāku dibinātā iedzīvotāju iniciatīvas grupa “LAI TOP” pēc pozitīva lēmuma mazo grantu projektu konkursa ietvaros “Iedzīvotāji veido savu vidi - 2024” uzsāka projekta īstenošanu – āra skatuves izbūvi iestādes teritorijā Mehanizatoru ielā 4, Preiļos.

"Laikā, kad ikdiena varētu šķist interesantāka digitālajā vidē, un daudz laika tiek pavadīts iekštelpās, mēs sniedzam iespēju bērniem būt realitātē – šeit un tagad, būt tuvāk dabai, izpaust un attīstīt savus talantus, kļūt drosmīgākiem uzstājoties publiski, un varbūt pat kādam īstenot sapni – jau agrā bērnībā uzstāties uz, iespējams, pirmās skatuves savā dzīvē," informē iedzīvotāju iniciatīvas grupa.

Galvenais projekta uzdevums bija skatuves izbūve, kas ļautu bērniem, iekļaujot bērnus ar kustību traucējumiem, radoši un saturīgi pavadīt laiku kopā ar vienaudžiem. Skatuve izmantojama visu pirmsskolas vecumu bērniem, pedagogiem, bērnu vecākiem un plašākam apmeklētāju lokam.

Būvmateriālu izvēle balstījās uz dabiskiem materiāliem un to atbilstību konkrētajam būvniecības mērķim, līdz ar to skatuves izbūves darba organizēšana bija visai saspringta, ņemot vērā laikapstākļus, kas varēja ietekmēt būvmateriālu kvalitāti pirms tie tika iebūvēti skatuves konstrukcijās, kā arī pieļaujamo būvdarbu veikšanu tikai laika periodos, kad bērnudārzs ir slēgts apmeklētājiem. Savukārt skatuves izvietojuma izvēle tika vērtēta pēc vairākiem aspektiem, piemēram, saules aktivitāte, citu līdzās esošo ēku un koku izvietojums, vizuālā pievilcība, pieejamības iespējas, teritorijas infrastruktūras izmaiņas nākotnē, un citi būtiski ietekmējoši faktori.

Būvdarbus brīvprātīgi veica bērnu vecāki – speciālisti ar atbilstošu izglītību un darba pieredzi būvobjektos. Iedzīvotāju iniciatīvas grupa izsaka pateicību ikvienam, kurš piedalījās, realizējot skatuves izbūvi dažu dienu laikā, iekļaujoties projekta paredzētajās izmaksās. Jānorāda, ka ikviens iniciatīvas grupas dalībnieks, savu iespēju robežās, ne tikai ziedoja papildus būvmateriālus, bet arī nodrošināja darbu izpildei nepieciešamos instrumentus un organizēja būvmateriālu piegādi. Būtisku atbalstu sniedza sadarbības partneri – IK “Līdumnieki 86” un SIA “Labi Jumti”, nodrošinot būvniecības procesā nepieciešamās iekārtas. Arī par to milzīga pateicība!

Lai arī āra skatuves būvniecība faktiski ir noslēgusies, atlicis noslēdzošais etaps - būvdarbu zonas sakopšanas darbi. Jānorāda, ka āra skatuves tehniskie risinājumi paredz iespēju uzlikt arī jumta segumu un veikt apstrādi ar krāsu, attiecīgi paildzinot skatuves ekspluatācijas ilgumu un nodrošinot skatuves izmantošanas daudzveidību nākotnē.

Projekts ir ieinteresējis arī citus iestādes audzēkņu vecākus, līdz ar to pastāv iespēja, ka tiks dibināta cita iniciatīvas grupa, kura uzņemsies papildināt āra skatuvi ar jumta seguma konstrukciju un veiks visu konstrukciju apstrādi ar krāsu.

Projektu īsteno iedzīvotāju iniciatīvas grupa "LAI TOP" sekojošā sastāvā: Jolanta Mihailova, Līga Silkāne, Maruta Prikule, Artis Prikulis, Jurijs Pops, Ivars Rečs, Kristīne Lozda, Justīne Lāce. Iniciatīvas grupas vadītāja: Jolanta Mihailova. Projekta vadītāja: Maruta Prikule Būvdarbu vadītāji un darbu veicēji: Artis Prikulis, Jurijs Pops, Ivars Rečs, Arnis Veigulis, Pāvels Mihailovs, Ainārs Leumanis un citi brīvprātīgie darboņi.

Projektu īstenoja iedzīvotāju iniciatīvas grupa "LAI TOP"; projekta programmas ieviesējs – nodibinājums "Viduslatgales pārnovadu fonds", projektu finansē Preiļu novada pašvaldība.

Informāciju sagatavoja

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “LAI TOP”