Preiļu novada pašvaldības finansētajā un nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” organizētajā mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi 2023” tika atbalstīts biedrības “Neaizmirstule” projekts “Lobi dorbi var byut leli un mozi (Naaizmērstule)”.

Projekta mērķis - popularizēt Latgali, Aglonu, godināt latgaliešu dzejnieci un bērnu rakstnieci Naaizmērstuli (īst. v. Rozālija Tabine), latgaliešu valodu, kā arī sniegt atgriezenisko saiti, kas izpaustos kā Latgales Lauku skolu jaunrades un ilustrāciju konkursā (veltīts latgaliešu rakstniecei, dzejniecei un tautas skolotājai Naaizmērstulei) iesniegto jaunrades darbu apkopojums atsevišķos krājumos, dodot iespēju jauniešiem apzināt savus sasniegumus, mudināt viņus attīstīt savu talantu, kā arī radošā veidā veicināt lokālo patriotismu un rūpēties par vietējās kopienas identitāti.

Biedrībai, kā ilgstošai konkursa žūrijas komisijas pārstāvei, gadu laikā vērtējot konkursam iesniegtos darbus bija prieks, ka mūsu jaunā paaudze ir filozofiski domājoša, allaž meklē risinājumu neparastās dzīves situācijās, mīl savu dzimto novadu Latgali. Priecē arī tas, ka jaunatne caur saviem darbiem sniedz skatījumu uz dzīvi, savām vērtībām, analizē cēloņus un iespējamās sekas, un it sevišķi kolorīti ir tie darbi, gan esejas, gan dzeja, kurus konkursa dalībnieki ir iesnieguši latgaliešu valodā. Tos ir bauda lasīt un rodas sajūta, ka caur vārdiem darba lasītājs var sajust, izjust, izbaudīt Latgales īpašo auru, tās smaržu, garšu, tiešumu, skarbumu, bet tai pašā reizē cilvēcīgumu, mīļumu un patiesumu.

Radošo darbu krājumos iekļauti Latgales Lauku skolu jaunrades un ilustrāciju konkursam iesniegtie labākie latgaliski uzrakstītie jaunrades darbi (laika posmā no 2015. līdz 2023. gadam), izdodot grāmatu “Lobi dorbi var byut leli un mozi (Naaizmērstule)” un krāsojamā grāmatā “Lobi dorbi var byut leli un mozi (Naaizmērstule)”, kurā iekļauts ilustrācijas orģināls un dota iespēja šīs ilustrācijas skici izkrāsot pašam. Šī krāsojamā grāmata ikvienam būs pieejama biedrības mājaslapā, kur to varēs arī lejupielādēt.

2023. gada 31. oktobrī ikviens interesents tiek aicināts uz Aglonas bibliotēku, kur notiks grāmatu “Lobi dorbi var byut leli un mozi” (Naaizmērstule) atklāšanas svētki!

Informāciju sagatavoja

Biedrība “Neaizmirstule”