Projektu aktualitātes Pagastos

Nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds" izsludinātajā Mazo grantu projektu konkursā "Iedzīvotāji veido savu vidi - 2023", Riebiņu novada biedrība "Atspulgs L" guva atbalstu projekta nr. MG23/01A  "Atliksim ikdienas steigu!" īstenošanai.

Projekta mērķis - noorganizēt radošas un inovatīvas aktivitātes lietderīga brīvā laika pavadīšanai ne tikai bērniem, jauniešiem, bet arī novada iedzīvotājiem seno amatu un prasmju apgūšanai, popularizējot bezatkritumu dzīvesveida (zero waste) iniciatīvas, stiprinot paaudžu saikni un veicinot minēto aktivitāšu popularizēšanu, lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Projekta īstenošanas rezultātā Preiļos VSIA "RTRIT", Stabulniekos, Galēnos un Sīļukalnā notikušas četras radošas aktivitātes:

  1. Filcēšanas nodarbību cikls;
  2. Papīra izgatavošanas no papīru atlikumiem nodarbību cikls;
  3. "Fotogrāfija uz koka" nodarbības;
  4. Vaska drāniņu gatavošanas nodarbības.

Stabulniekos Dzejas dienu ietvaros uz koka tapa fotogrāfijas ar skaistām G. Rača dzejas rindām. VSIA "RTRIT" jaunieši gatavoja Skolotāju dienas pārsteigumus ar novēlējumu uz koka.

Īstenojot projektu, tika veiktas arī papīra pagatavošanas aktivitātes, kad no vecām avīzēm, kartona kastēm, makulatūras tapa jauns dekoratīvs papīrs, ko var izmantot radošā darbā. Paldies aktīvajiem VSIA "RTRIT" jauniešiem par makulatūras sagatavošanas darbu un visiem aktīvistiem par dalību nodarbībās. 

Projektā iesaistījās dažādu vecumu iedzīvotāji - gan jaunieši, gan arī seniori - Galēnu pagastā vienai no aktīvākajām dalībniecēm, možai, radošu izdomu un ideju pilnai kundze, bija 88 gadi.

Paldies par atsaucību visiem dalībniekiem, kuri aktīvi piedalījās aktivitātēs, radoši izpaudās un atliekot ikdienas steigu radīja brīnišķīgus darbus! Pateicība arī Preiļu novada pašvaldībai un VLPF par piešķirto finansiālo atbalstu projekta aktivitāšu īstenošanai! Darot kopīgi darbus, radām pozitīvas emocijas sev un varam dāvināt tās arī citiem!

Informāciju sagatavoja

projekta vadītāja
Skaidrīte Grigale