Uzņēmējdarbībā

Līdz februāra beigām Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi tīmekļvietnē www.gudralatvija.lv aicināti novērtēt sava uzņēmuma digitālo briedumu un noskaidrot, kādi IT risinājumi varētu palīdzēt strādāt efektīvāk un kļūt konkurētspējīgākiem. Izglītojošās kampaņas “Gudrā Latvija” otrā posma ievaros šādu iespēju piedāvā Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar partneri Smart-ID un atbalstītājiem Elva, Microsoft, Telema un projektu DINNOCAP.

 “Aicinām izmantot iespēju novērtēt digitālo briedumu gan tos uzņēmumus, kas to dara pirmo reizi, gan arī tos, kas iesaistījās mūsu kampaņā aizvadītajā gadā. Galvenais digitālā brieduma testa ieguvums ir iespēja uzņēmējam saprast, kādi darbi jāpaveic, lai pilnvērtīgāk izmantotu digitālās tehnoloģiju sniegtās iespējas un paaugstinātu savu konkurētspēju. Lielai daļa uzņēmumu aizvadītā gada laikā ir nācies ieviest digitālos risinājumus, kas bija atbildes reakcija uz straujajām pārmaiņām un nodrošināja darbības nepārtrauktību. Šobrīd ir svarīgi novērtēt paveikto un plānot tālākos soļus, lai mērķtiecīgi un pārdomāti turpinātu digitālo pārveidi,” uzsver LIKTA prezidente, profesore Signe Bāliņa.

 Uzņēmuma digitālo briedumu iespējams noteikt, aizpildot īpašu Digitālā brieduma testu interneta vietnē www.gudralatvija.lv. Testā apkopoti vienkārši jautājumi, kas palīdz novērtēt, cik lielā mērā uzņēmums izmanto IT risinājumus ikdienas darbā. Pēc testa aizpildīšanas tiks saņemts padziļināts digitālā brieduma vērtējums, salīdzinājums ar nozares konkurentiem, kā arī ieteikumi par IT risinājumiem, kurus būtu nepieciešams ieviest nākotnē.

Par kampaņu “Gudrā Latvija”

Kampaņa “Gudrā Latvija” tiek rīkota ar mērķi izglītot Latvijas vidējo un mazo uzņēmumu vadītājus par jaunākajiem IT risinājumiem un mudināt viņus ieviest tos savos uzņēmumos, kā arī sniegt tam nepieciešamo informatīvo atbalstu.

Kampaņu organizē: Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija.

Kampaņas partneris: Smart-ID.

Kampaņas atbalstītāji: ELVA, Microsoft, Telema, projekts DINNOCAP.

Vairāk: www.gudralatvija.lv

Papildu informācija:

Andris Melnūdris
LIKTA ģenerāldirektors
Tālr.: +371 29289429
E-pasts: andris@likta.lv