Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Balstoties uz oficiālo paziņojumu izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Preiļos siltumenerģijas tarifs 67,24 EUR par megavatstundu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, stātos spēkā ar šī gada 1. aprīli, nevis sākot ar 1. martu, kā tika ziņots iepriekš.

No 1. marta Preiļos siltumenerģijas tarifs paredzēts 67,24 EUR par megavatstundu (MWh). Šādu tarifa piedāvājumu SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK). Tarifa palielinājums ir saistīts ar šķeldas, elektroenerģijas, dabasgāzes, degvielas cenu un darba algu pieaugumu.

Kopš 2007. gada siltumenerģijas tarifs Preiļos ir bijis nemainīgs – 54,23 EUR par megavatstundu. Tarifs nemainījās uzsākot arī šo apkures sezonu, jo tika uzsākta jaunās, mobilās katlu mājas uzstādīšana Talsu ielā 2C, Preiļos, lai aizpildītu siltumslodzes vakuumu, kas radās, SIA “PREIĻU ENERĢĒTIKA” atsakoties piegādāt siltumenerģiju. Šīs katlu mājas izmantošana ļauj samazināt apkures izmaksas, jo mazāk tiek izmantota dabasgāze, bet, tā kā jaunā katlumāja tika piegādāta brīdī, kad apkures sezona jau bija sākusies, tarifu varēja apstiprināt, balsoties uz esošo katlumāju infrastruktūru, šādā gadījumā tarifs būtu daudz augstāks. Tika pieņemts lēmums tarifa izmaiņas iesniegt Sabiedrisko pakalpojumu regulatorā tikai pēc pārvietojamās katlumājas uzstādīšanas. Jaunais tarifs tiks piemērots apkures maksas aprēķināšanai sākot ar martu, līdz ar to izmaiņas būs redzamas aprīlī saņemtajos rēķinos.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” ir viens no galvenajiem centralizētās siltumenerģijas piegādātājiem Preiļos – tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju patērētājiem, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

Informāciju sagatavoja
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa