Preiļu novadā Iedzīvotājiem

25. februāra domes sēdē deputāti izdarīja grozījumus Preiļu novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 1, 25.§ “Par vēlēšanu iecirkņu vietu noteikšanu Preiļu novadā”.

Saskaņā ar izdarītajām izmaiņām vēlēšanu iecirknim, kurš atrodas Aizkalnes pagasta teritoriālajā vienībā, ir noteikta jauna atrašanās vieta. Turpmāk vēlēšanu iecirknis Nr.708 atradīsies Aizkalnes tautas namā, Raiņa iela 7, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5301. Iepriekš vēlēšanu iecirknis Nr. 708 atradās Aizkalnes pagasta pārvaldes telpās Raiņa ielā 5.

Vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietu ierosināja mainīt Preiļu novada vēlēšanu komisija, paskaidrojot, ka Aizkalnes Tautas nama ēkā būs iespējams labāk organizēt vēlētāju plūsmu, nodrošinot epidemioloģiskos drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā. Vēlēšanu iecirknis būs pieejams arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ko nevarēja nodrošināt Aizkalnes pagasta pārvaldes telpās, kur iepriekš atradās vēlēšanu iecirknis.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste