Pašvaldībā

Pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības autoceļu un ielu fonda nolikuma 5.1. punktu un sakarā ar veiktajām izmaiņām Preiļu novada domes štatu sarakstā, 25. februāra Preiļu novada domes sēdē deputāti veica izmaiņas pašvaldības autoceļu un ielu fonda padomes sastāvā.

Fonda padome tika apstiprināta un turpmāk tā darbu veiks sekojošā sastāvā – Preiļu novada domes deputāts Juris Želvis, Tehniskās daļas vadītājs Artis Žukovs, Tehniskās daļas būvinženieris Ervīns Rusiņš, Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Plivda, Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Gunta Uzuleviča, Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins un Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore