Pašvaldībā Izglītībā Iedzīvotājiem

30. aprīlī, kārtējā Preiļu novada domes sēdē, deputāti izdarīja grozījumus šī gada 6. aprīļa domes sēdes lēmumā “Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā”. Izmaiņas skar lēmuma 1. punktu, kurš nosaka, ka, sākot no šī gada maija mēneša, valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā izglītojamiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Preiļu novada administratīvā teritorija, pārtikas pakas tiks piegādātas vienu reizi mēnesī.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītājs Lauris Pastars informēja, ka grozījumu veikšana ir pamatota, lai mazinātu visu pušu – gan piegādātāju, gan paku komplektētāju, gan paku saņēmēju savstarpējo kontaktu biežumu. Turklāt ne reti vecākus nākas atraut no savām ikdienas darbu gaitām tieši dienas vidū, jo precīzu paku izsniegšanas laiku diemžēl iepriekš nav iespējams paredzēt. Atbildīgāk būtu visus maija mēnesim plānotos produktus sakomplektēt vienā reizē. Iestājoties siltākam laikam turklāt ir jādomā par operatīvu produktu nodošanu, jo produktu uzglabāšanas iespēju Labklājības pārvaldē diemžēl tik lielos apmēros nav. Turklāt maijā ir tikai 19 mācību dienas. Tas nav tik ilgs laika periods, lai veiktu divreizēju pārtikas komplektu izsniegšanu, kā tas notika aprīlī. Pirmajā reizē pārtikas komplekti bija paredzēti 14 mācību dienām, otro reizi pārtikas pakas tika komplektētas 13 dienām.

Paku komplektēšana un izsniegšana vienu reizi mēnesī dod iespēju nodrošināt gan produktu daudzveidību skolēniem, gan ieekonomēt līdzekļus, kas nepieciešami pārtikas produktu piegādei.

“Maijs ir pēdējais 2019./2020. mācību gada mēnesis, kad pašvaldība nodrošina ēdināšanas pakalpojumu izglītojamiem. Nākamie deputātu lēmumi ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanā būs atkarīgi no tā, kāda situācija valstī veidosies turpmāk. Ceru, ka mēs būsim apzinīgi rīkojušies, ievērojot piesardzības pasākumus, un jau gada otrajā pusē varēsim pilnvērtīgi izbaudīt vasaru”, atzīst Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste