Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā no 2. februāra divi ģimenes asistenti uzsāka mācības pilotprojektā “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”, kas tiek īstenots Labklājības ministrijas projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. Mācību programma ir daudzpusīga. Tajā plānots aplūkot tēmas gan par ģimenes asistenta pakalpojuma saturu un sadarbības prasmju pilnveidošanu, gan tiks skatīti paņēmieni un metodes, kā efektīvi palīdzēt klientiem apgūt un attīstīt sadzīves un sociālās prasmes, iemaņas. Atsevišķs mācību modulis veltīts arī ģimenes asistenta darbam ar noteiktām mērķa grupām, tāpat tiks apgūta bērnu tiesību aizsardzības programma. Februārī un martā lielākā noslodze speciālistiem plānota tieši mācību procesā, kas notiks gan klātienē, gan attālināti, bet sākot ar aprīli speciālisti pilnvērtīgāk pievērsīsies amata pienākumu izpildei un dalībai supervīzijās.

Jau tika informēts, ka 2022. gada oktobra domes sēdē tika gūts atbalsts no pašvaldības deputātiem, lai novadā pamazām uzsāktu ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu personām un ģimenēm, kuru spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtinātas, kā rezultātā tās potenciāli kļūst par augsta sociālā riska ģimenēm, kurās bērnu attīstībai ir nelabvēlīgi apstākļi. Deputātiem atbalstot Labklājības pārvaldes aicinājumu paredzēt divas ģimenes asistenta amata vienības, gada nogalē tika aicināti atsaukties potenciālie ģimenes asistenta pakalpojuma sniedzēji.

Vēršam uzmanību, ka ģimenes asistents neveic darbības klienta vietā, bet gan motivē klientu pašu iesaistīties savu problēmu risināšanā. Pakalpojuma būtība ir attīstīt un mācīt prasmes tā, lai klients ar laiku kļūst neatkarīgs un pakalpojums ar laiku vairs nav nepieciešams.

Informāciju sagatavoja

Anita Gāga

Pārvaldes vadītāja vietniece
anita.gaga [at] preili.lv