Lauksaimniekiem

SIA LLKC, Preiļu KB organizē mācību grupu augu aizsardzībā, kuras ietvaros iespējams iegūt apliecību augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (PIRKT, LIETOT, TIRGOT 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus).

Mācību norises vieta: SIA  LLKC, Preiļu KB, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi

Mācību norises laiks: 4 mācību dienas 02.; 03.; 05.; 06.03.2020.

Uz apmācībām līdzi jāņem viena fotogrāfija (izmērs 3×4 cm) apliecības sagatavošanai.

Kursu maksa: 120,00 eiro t.sk. PVN. Mācību maksā tiek iekļauta apmācība, izdales materiāli, kafijas pauze, VAAD tests un apliecība, ko uzreiz saņem mācību noslēgumā.

*Mazajām saimniecībām un mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtajā gadā ir apgrozījums, bet tas nepārsniedz 15 000 eiro un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem – 44,17 eiro t.sk. PVN (Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 705)

Piesakies līdz 26.02.2020.: SIA LLKC, Preiļu KB, augkopības konsultante Inese Magdalenoka, tālr.+371 25907315, e-pasts-  inese.magdalenoka@llkc.lv