Izglītībā

Mēs visi šobrīd esam tādā neparastā situācijā – gan skolēni, gan arī skolotāji. Tas prasa izdomu un kompetenču kvalitatīvu pielietojumu reālajā dzīvē un situācijā.

Viens no variantiem, kā var mācīties  ir eTwinning projektu platforma, kas dod lieliskas iespējas apvienot obligātā mācību satura īstenošanu ar attālinātu mācīšanos.
Preiļu 1. pamatskolas 9. klases skolēni, sadarbojoties ar Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 9. klasi (fizikas skolotāja Ineta Lielkalne), mācās par spēkiem, svirām, vienkāršajiem mehānismiem. eTwinning projekta ietvaros notiek tiešsaistes tikšanās, kur kopīgi plānojam veicamos darbus, atbildam uz otras skolas skolēnu uzdotajiem jautājumiem, risinām problēmsituācijas fizikā, apmaināmies viedokļiem un pat vingrojam, jo spēks ir vajadzīgs arī sportojot un jo īpaši šobrīd.

Projektā uzsvars tiek likts uz praktisko un ar reālo dzīvi saistītu fizikas mācību vielas apguvi. Praktiskie darbi tiek veikti mājās ar ikdienā pieejamiem materiāliem. Tādā veidā iepazīstam peldēšanas nosacījumus, apgūstam plosta būvēšanu, mēģinām atklāt tiltu konstrukcijas īpatnības.
Darbojoties mājās, projektā tiek iesaistīti arī ģimenes locekļi – gan sniedzot palīdzīgu roku, kad vajag ko atrast, vai pieturēt, gan notiek intervijas par fizikas jēdzieniem un to lomu reālajā dzīvē. Arī pieaugušie nav aizmirsuši fiziku un spēj ikdienā saskatīt tās lomu un lielo nozīmi. Tā teikt, nekur bez fizikas – tā ir visapkārt.

Laila Vibornā,
Preiļu 1.pamatskolas fizikas skolotāja un eTwinning vēstniece