Preiļu novada pašvaldība projekta ietvaros plāno izbūvēt ražošanai pielāgotu tipveida angāru Daugavpils ielā 64, Preiļos (vecās linu fabrikas teritorija).
Lūdzam atsaukties uzņēmējus un lauksaimniekus, kuri būtu ieinteresēti šī objekta izmantošanā.

Informācijai mob.t.  +371 26636243 vai +371 29188350.
Pasākums tiek īstenots Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.